3.1. Microservices About

3.1.1. Zalety

 • skalowalność

 • separacja domen biznesowych

 • mniejszy codebase

 • łatwiejszy deployment

3.1.2. Wady

 • złe decyzje architektoniczne pokutują długo

 • overhead sieciowy

 • testowanie jest bardziej złożone

 • przechowywanie danych i ich współdzielenie jest złożone

 • jak współdzielić dane (np. user) aby nie zrobić usług które są zależne od siebie

 • problemy z kompatybilnością

3.1.3. Spojrzenie na Mikroserwisy z perspektywy biznesu

 • szybkie wypuszczanie MVP nowych produktów

 • ROI wdrożenia

 • spójność systemów

3.1.4. Poziom organizacyjny

 • powiązania pomiędzy usługami

 • przepływy danych

3.1.5. Domain Driven Design

 • Poziom Strategiczny i Taktyczny

 • Wzorce Strategiczne: Domain Distillation, Bounded Context

 • nauka Product Ownerów

 • DDD na poziomie strategicznym

 • definicja corowych usług

 • ułożenie biznesu i IT

 • podział na domeny: Lead PO dla domeny

 • podział na domeny: Solutions Architect pomiędzy domenami

 • DDD na poziomie taktycznym do decyzji zespołu

3.1.6. Further Reading