3.10. Microservices Choreography

 • Choreografia: informujemy system o zdarzeniu

 • Choreografia: system subskrybuje się do eventów

 • Choreografia: system reaguje na zmiany stanów

 • Orkiestracja: usługa jest odpowiedzialna za informację o zmianie stanu

 • Choreografia > Orkiestracja

3.10.1. Hermes

 • https://github.com/allegro/hermes

 • usługa subskrybuje się do danego topicu

 • gdy zajdzie zdarzenie

 • system wypycha je do subskrybentów

 • nakładka na Apache Kafka

 • zarządza dostarczaniem wiadomości only once policy

 • throttling

 • load ballancing

 • security policy dla wiadomości

 • można zapchać sieć, gdy ma się zcentralizowaną infrastrukturę

 • wykorzystanie HTTP/2.0 (multipleksowanie połączeń http, kompresja nagłówków, TLS)

 • Jeżeli jedna usługa pada i to pociąga za sobą cały system, to nie jest to architektura Microservices.

../../_images/microservices-hermes.png

Note

Jeżeli jedna usługa pada i to pociąga za sobą cały system, to nie jest to architektura Microservices.