Python: Data Science and Analysis

Polish

 1. Biblioteki używane w analizie numerycznej i Data Science:

  • SciPy: wprowadzenie do ekosystemu narzędzi

  • Jupyter: instalacja, uruchamianie, korzystanie, LaTeX, zaawansowane opcje

  • Markdown: krótkie wprowadzenie do składni i możliwości

  • NumPy: analiza numeryczna

  • Pandas: obróbka danych

  • Matplotlib: wizualizacja danych

 2. Praca z danymi:

  • Pobieranie danych z różnych źródeł

  • Oczyszczanie informacji

  • Selekcja istotnych informacji

  • Wykorzystanie metod NumPy, Pandas i Matplotlib

  • Przygotowanie do analizy

  • Wizualizacja danych

 3. Case Study:

  • COVID-19

  • dane sportowe

  • dane finansowe

  • sensory IoT