3.7. Microservice Problems

 • Polyglot Programming i Polyglot Persistence

 • Ludzie

 • Handoff

 • Wiązanie usług (coupling)

 • Microdata

 • Audyt i Compliance

3.7.1. Polyglot Programming i Polyglot Persistence

 • overhead związany z wielością usług

 • nowe technologie

 • różne działające równoległe wersje np. baz danych

 • Deprecation policy

 • Przykład Webapi

 • Przykład Visual Fox Pro -> Java

 • Przykład Twitter API

3.7.2. Ludzie

 • poziom wiedzy jest nierówny

 • różna wiedza na temat spójności systemów

 • różne doświadczenie

 • zmiana zespołów

 • próg wejścia

 • zatrudnianie w nowej technologii

 • konwersja obecnych pracowników

 • zmiana przyzwyczajeń

 • zmiana języka programowania i technologii

 • Ludzie muszą testować

 • Wymiana wiedzy pomiędzy ludźmi (eurowizja)

 • Hackatony wdrożeniowe

3.7.3. Handoff

 • ze względu na bardzo rozproszone środowisko ludzie uruchamiają swoje usługi sami

 • duża i rozproszona wiedza na temat działania systemu

 • utrzymywanie przez zespół

 • przekazywania usług

 • zmiany HRowe

 • dyżury w każdym zespole

3.7.4. Wiązanie usług (coupling)

 • zaprzecza systemowi wysyłania eventów

 • ze względu na rozwój domen w różnym tempie pojawia się pokusa, aby obejść usługę i samemu zaimplementować funkcjonalność

3.7.5. Microdata

 • eksport danych do Hadoopa

 • normalizacja danych z różnych technologii i baz danych

 • brak informacji na świecie jak to robić

 • inny sposób dostępu do danych dla analityki (dostęp do miliardów rekordów po HTTP i API nie jest optymalny)

 • Replikacja baz danych

 • BSON

 • Protocol Buffers (Protobuf)

 • Trhift

3.7.6. Audyt i Compliance

 • problemy z monitorowaniem

 • problemy z rozproszoną wiedzą

 • sprawdzanie czy wszystko się liczy poprawnie

 • wyciąganie raportów i danych audytowych

 • monolit - jedno zapytanie do bazy danych i joiny

 • microservices - dane są rozproszone (różne systemy, bazy danych, technologie)

 • tworzenie audit logów

 • przygotowanie systemu od początku pod audyty