3.14. Microservices Good Practices

3.14.1. Transaction log tailing

 • Reliably publish events whenever state changes by tailing the transaction log.

3.14.2. Dobre praktyki

 • nigdy nie zaczynaj od mikroserwisów od dnia pierwszego

 • zbyt wczesne rozdzielanie aplikacji na wczesnym poziomie może prowadzić do wielu problemów

 • nie tworzyć mikroserwisów CRUDów dla danych (np. user GET, DELETE, PUT, POST, PATCH)

 • mikroserwisy muszą odwzorowywać domenę biznesową

 • zawsze używaj wersjonowania api

 • zawsze bądź backward compatible

 • walidować dane między requestami

 • Przepisanie microservices jako osobny katalog z podziałem na tematy

 • Przepisanie microservices jako osobne szkolenie

 • Reactive manifesto, reactive programming

 • spock framework

 • Blockchain uruchamianie kodu

 • Function as a Service

 • Database sharding

 • Przykład edok w cloud i bazy po stronie klienta

3.14.3. References