3.14. Microservices Good Practices

3.14.1. Transaction log tailing

  • Reliably publish events whenever state changes by tailing the transaction log.

3.14.2. Dobre praktyki

  • nigdy nie zaczynaj od mikroserwisów od dnia pierwszego

  • zbyt wczesne rozdzielanie aplikacji na wczesnym poziomie może prowadzić do wielu problemów

  • nie tworzyć mikroserwisów CRUDów dla danych (np. user GET, DELETE, PUT, POST, PATCH)

  • mikroserwisy muszą odwzorowywać domenę biznesową

  • zawsze używaj wersjonowania api

  • zawsze bądź backward compatible

  • walidować dane między requestami

  • Przepisanie microservices jako osobny katalog z podziałem na tematy

  • Przepisanie microservices jako osobne szkolenie

  • Reactive manifesto, reactive programming

  • spock framework

  • Blockchain uruchamianie kodu

  • Function as a Service

  • Database sharding

  • Przykład edok w cloud i bazy po stronie klienta

3.14.3. References