Python: Performance Optimization

Polish

 1. Wprowadzenie:

  • Python 3.11 i projekt Faster CPython

  • Alternatywne wersje kompilatora/interpretera

  • Type Annotation

  • Kompilacja kodu Python do C shared objects (mypyc, cython, cmodules)

 2. Rodzaje testów na przykładach:

  • Analiza statyczna

  • Obciążeniowe

 3. Refactoring:

  • Środowisko IDE (PyCharm) i jego możliwości

  • Podstawowe opcje refactoringowe

  • Zaawansowane opcje refactoringowe

  • Refactoring w środowisku bez testów

  • Praca z legacy code

  • Refactoring cudzego kodu

  • Dobre praktyki

  • Proces Code Review

 4. Optymalizacja:

  • Pojęcia złożoności kodu (pamięciowa, obliczeniowa, cyklomatyczna, kognitywna)

  • Definicja długu technicznego

  • Ręczna identyfikacja złożonego kodu

  • Automatyczna identyfikacja złożonego kodu

  • Silosy kompetencyjne vs. Collective code ownership

  • Pojęcie emerging architecture

 5. Tuning wydajnościowy:

  • Techniki pomiaru wydajności kodu

  • Microbenchmarking i jego pułapki

  • Profiling kodu i wizualizacja wyników

  • Identyfikacja wąskich gardeł

  • Testy obciążeniowe

  • Automatyzacja testów wydajnościowych w procesie CI/CD

 6. Wprowadzenie do współbieżności:

  • GIL - Global Interpreter Lock

  • Programowanie wieloprocesowe

  • Programowanie wielowątkowe

  • Programowanie asynchroniczne