Python: FastAPI

Polish

 1. Wprowadzenie do FastAPI:

  • Instalacja FastAPI i środowiska uruchomieniowego

  • Wbudowany serwer HTTP (nasłuchiwanie lokalne oraz na wszystkich interfejsach)

  • IDE oraz narzędzia dla programistów

 2. Protokół HTTP:

  • Request-Response

  • Metody protokołu (czasowniki HTTP)

  • Nagłówki żądań i odpowiedzi

  • Statusy

  • Mimetype

  • Uwierzytelnianie

  • Pobieranie danych z serwera

  • Przesyłanie danych do serwera

  • Debugging

  • HTTPS

  • Uwierzytelnianie

 3. Type annotations:

  • Typy

  • Sekwencje

  • Mapy

  • Funkcje

  • Klasy

 4. Projekty FastAPI:

  • Konwencja nazewnicza

  • Podział projektu na wiele plików

  • Mechanizm importów

  • Reużywalność

  • Wersjonowanie API

 5. Schematy Pydantic:

  • Omówienie Pydantic

  • Tworzenie schematów

  • Konwersja i walidacja

 6. Widoki synchroniczne:

  • URL Routing

  • Obsługa zapytań GET, POST, PUT, DELETE

  • Parametry w URL, parametry żądania

  • Nagłówki zapytań i odpowiedzi

  • Schematy wejściowe i wyjściowe

  • Kody statusu, tagi

 7. Dokumentacja:

  • Swagger, redoc

  • Korzystanie ze Swagger w procesie wytwarzania oprogramowania

 8. Modele bazy danych:

  • Modele w SQLAlchemy

  • Typy pól

  • Relacje między modelami

  • Parametry pól, unikalność, wartości null, indeks w bazie, wymagalność pól

  • Migracje schematów bazy za pomocą Alembic i ich obsługa

  • Schematy dla modeli ORM

  • Tworzenie zapytań przy pomocy ORM

  • Tworzenie obiektów, zapis do bazy, aktualizacja

  • Pobieranie obiektów, filtrowanie, łączenie zapytań, sortowanie

  • Podglądanie zapytań do bazy danych

 9. Middleware:

  • Mechanizm przetwarzania żądań

  • Tworzenie własnych middleware

 10. Autoryzacja i uwierzytelnianie:

  • System uwierzytelniania JSON Web Token (JWT)

  • Logowanie

  • Mechanizm sesji

  • Definiowanie uprawnień dla użytkownika i grup

  • Ograniczanie dostępu do widoków

 11. Websockets:

  • Omówienie technologii

  • Prosta implementacja

 12. Widoki asynchroniczne:

  • Korzystanie z widoków asynchronicznych

  • Ograniczenia

  • Biblioteki async

 13. Testowanie API:

  • Debugging

  • Fixtures

  • CI/CD aplikacji FastAPI

 14. Aplikacja FastAPI w środowisku produkcyjnym:

  • Uvicorn, ASGI (async WSGI)

  • Docker i Kubernetes

 15. Architektura mikroserwisowa:

  • Architektura mikroserwisowa

  • Skalowalność

  • BFF - Backend for Frontend

  • API Gateway

  • Load Balancing