Python: DevOps, CI/CD

Polish

 1. DevOps:

  • Czym jest Dev?

  • Czym jest Ops?

  • Czym jest DevOps?

  • Czym jest DevSecOps?

  • Pojęcie długu technicznego

 2. Ekosystem narzędzi deweloperskich:

  • System kontroli wersji

  • System ciągłego budowania

  • Ciągłe testowanie

  • Dashboardy i inspekcja jakości

  • Repozytorium artefaktów

  • Platforma uruchomieniowa

 3. Rodzaje testów na przykładach:

  • Jednostkowe

  • Dymne

  • Analiza statyczna

  • Mutacyjne

  • Regresyjne

  • Funkcjonalne

  • Interfejsu

  • Obciążeniowe

  • Integracyjne

  • Bezpieczeństwa

 4. Continuous Integration:

  • Wpływ CI na architekturę aplikacji

  • Git Flow kontra Feature Toggles

  • Test Driven Development (TDD)

  • Uruchamianie testów

  • Definiowanie Pipeline CI/CD

  • Zrównoleglanie testów

  • Optymalizacja procesu testowania

 5. Continuous Delivery:

  • Migracja schematu bazy danych

  • Infrastructure as a Code

  • Wdrożenia testowe

  • Automatyzacja testów na środowisku testowym

  • Tworzenie obrazów i pakietów

  • Kontrola zależności

 6. Continuous Deployment:

  • Wprowadzenie do Docker i Kubernetes

  • Platforma uruchomieniowa

  • Wdrożenia

  • Rollback

  • Monitoring