Python: Flask

Polish

 1. Wprowadzenie do Flask:

  • Instalacja Flask i środowiska uruchomieniowego

  • Wbudowany serwer HTTP (nasłuchiwanie lokalne oraz na wszystkich interfejsach)

  • IDE oraz narzędzia dla programistów

 2. Protokół HTTP:

  • Request-Response

  • Metody protokołu (czasowniki HTTP)

  • Nagłówki żądań i odpowiedzi

  • Statusy

  • Mimetype

  • Uwierzytelnianie

  • Pobieranie danych z serwera

  • Przesyłanie danych do serwera

  • Debugging

  • HTTPS

  • Uwierzytelnianie

 3. Type annotations:

  • Typy

  • Sekwencje

  • Mapy

  • Funkcje

  • Klasy

 4. Projekty Flask:

  • Konwencja nazewnicza

  • Podział projektu na wiele plików

  • Mechanizm importów

  • Reużywalność

  • Wersjonowanie API

 5. Widoki:

  • URL Routing

  • Obsługa zapytań GET, POST, PUT, DELETE

  • Parametry w URL, parametry żądania

  • Nagłówki zapytań i odpowiedzi

  • Schematy wejściowe i wyjściowe

  • Kody statusu, tagi

 6. System szablonów Jinja:

  • Znaczniki

  • Filtry

  • Własne funkcje

  • Zaawansowane użycie

 7. Modele bazy danych:

  • Modele w SQLAlchemy

  • Typy pól

  • Relacje między modelami

  • Parametry pól, unikalność, wartości null, indeks w bazie, wymagalność pól

  • Migracje i ich obsługa

  • Schematy dla modeli ORM

  • Tworzenie prostych zapytań przy pomocy ORM

  • Tworzenie obiektów, zapis do bazy, aktualizacja

  • Pobieranie obiektów, filtrowanie, łączenie zapytań, sortowanie

  • Podglądanie zapytań do bazy danych

 8. Middleware:

  • Mechanizm przetwarzania żądań

  • Tworzenie własnych middleware

 9. Autoryzacja i uwierzytelnianie:

  • System uwierzytelniania JSON Web Token (JWT)

  • Logowanie

  • Mechanizm sesji

  • Definiowanie uprawnień dla użytkownika i grup

  • Ograniczanie dostępu do widoków

 10. Websockets:

  • Omówienie technologii

  • Prosta implementacja

 11. Testowanie API:

  • Debugging

  • Fixtures

  • CI/CD aplikacji Flask

 12. Aplikacja Flask w środowisku produkcyjnym:

  • nginx+uWSGI vs nginx+Gunicorn

  • Docker i Kubernetes

 13. Architektura mikroserwisowa:

  • Architektura mikroserwisowa

  • Skalowalność

  • BFF - Backend for Frontend

  • API Gateway

  • Load Balancing