5. Install IDE

5.1. Polish

PyCharm jest środowiskiem programistycznym (IDE), w którym będziemy programować. Podczas szkolenia trener będzie korzystał tylko z tego IDE. Nie będzie czasu na rozwiązywanie problemów z innymi środowiskami programistycznymi, więc proszę o instalację PyCharm w najnowszej dostępnej wersji. Bez znaczenia czy Community czy Professional. Wersja Professional jest płatna i ma więcej funkcjonalności (np. debugger JavaScript). Ale nie będziemy z nich korzystać podczas szkolenia. Wersja Community w zupełności nam wystarczy.

 1. Uruchom PyCharm:

  1. Jeżeli nie masz PyCharm to ściągnij go i zainstaluj [1]

  2. Na chwilę obecną nie twórz projektu

  3. Jeżeli projekt stworzył/otworzył Ci się automatycznie, to zamknij go File -> Close Project in Current Window

 2. W arkuszu zadań zapisz wersję PyCharm z której korzystasz:

  1. Na ekranie głównym w lewym górnym rogu jest numer wersji PyCharm

  2. Format zapisu, np. 2022.3 CE lub 2022.3 PRO itp.

  3. CE - Community Edition

  4. PRO - Professional

 3. W lewym menu przejdź na zakładkę Customize i następnie All settings

 4. W menu po lewej wybierz Version Control a następnie Git:

  1. Zmień Update Method na Rebase (to jest bardzo ważne)

  2. Zaznacz: Auto-update if push of the current branch was rejected

  3. Odznacz: Show Push dialog for Commit and Push

  4. Upewnij się dwa razy, że Update Method jest Rebase

  5. Kliknij: Apply aby zapisać zmiany

 5. W menu po lewej wybierz Version Control a następnie Confirmation:

  1. W sekcji When files are created

  2. Zaznacz Add silently

  3. Zaznacz Include external files

 6. Zapisz 100% we arkuszu zadań w wierszu z tym zadaniem

5.2. Figures

../_images/install-ide-1.png
../_images/install-ide-2.png
../_images/install-ide-3.png
../_images/install-ide-4.png

5.3. References