3. Install Git

3.1. Polish

Git commit służy do zapisywania Twojej obecnej pracy na Twoim komputerze. Aby upublicznić zmiany w repozytorium na Github, konieczne będzie zrobienie tzw. push.

 1. Zapisywanie zmian (git add):

  1. Kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu (w panelu po lewej stronie) -> Git -> Commit Directory

  2. Ewentualnie w menu u góry jest ikona haczyka (ptaszek) - git commit

  3. Ewentualnie użyj skrótu klawiszowego: ctrl+k na Windows i Linux, lub cmd+k na macOS

 2. Na ekranie zapisywania zmian (git commit):

  1. Upewnij się, że wybrany jest tylko jeden plik [1]

  2. Upewnij się, że treść pliku (diff) jest odpowiedni [2]

  3. Wpisz swoje imie jako Commit Message [3]

  4. Kliknij przycisk Commit and Push... [4] - ważne

  5. Po dziesięciu sekundach zmiany powinny być zapisane i wypchnięte (powiadomi Cię o tym komunikat w prawym dolnym rogu - Push successful)

 3. Wypchnięcie zmian na Github (git push) - ten krok jest potrzebny tylko, jeżeli wcześniej wciśnięto przycisk Commit (bez push):

  1. Kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu (w panelu po lewej stronie) -> Git -> Push...

  2. Ewentualnie w menu u góry jest ikona strzałki w górę - git push

  3. Ewentualnie użyj skrótu klawiszowego: ctrl+shift+k na Windows i Linux, lub cmd+shift+k na macOS

  4. Po dziesięciu sekundach zmiany powinny być zapisane i wypchnięte (powiadomi Cię o tym komunikat w prawym dolnym rogu - Pushed 1 commit to origin/master)

  5. Gdyby wyskoczyło okno z prośbą o Twoje imie i email, wpisz poprawne dane Git używa ich do wyświetlania informacji o autorach commitów (git log)

 4. Ściągnięcie zmian z Github (git pull):

  1. Kliknij prawym klawiszem na nazwę projektu (w panelu po lewej stronie) -> Git -> Pull...

  2. Ewentualnie w menu u góry jest ikona strzałki w dół - git pull

  3. W okienku Pull to main wybierz Modify options

  4. Z opcji wybierz --rebase

  5. Wciśnij przycisk Pull aby ściągnąć zmiany z Github

  6. Po dziesięciu sekundach zmiany powinny być pobrane (komunikat w prawym dolnym rogu - Project is up-to-date)

 5. Sprawdzić Github czy:

  1. Pojawił się Twój katalog

  2. Czy zawiera zmiany, które zapisałeś/aś przed chwilą

 6. Zapisz 100% we arkuszu zadań w wierszu z tym zadaniem

3.2. Figures

../_images/install-git-1a.png
../_images/install-git-1b.png
../_images/install-git-2.png
../_images/install-git-3a.png
../_images/install-git-3b.png
../_images/install-git-4a.png
../_images/install-git-4b.png
../_images/install-git-4c.png
../_images/install-git-4d.png
../_images/install-git-4e.png