7. Install Doctest

7.1. Polish

Doctest to mechanizm uruchamiania testów w Pythonie. Pozwala na weryfikację poprawności kodu. Wszystkie listingi w tych materiałach, a także wszystkie zadania do samodzielnego rozwiązania wykorzystują ten mechanizm.

Składnią doctesty przypominają sesję Pythona w konsoli. Każda z linii kodu zaczyna się od >>>. Ewentualnie linie mogą zaczynać się od ... jeżeli są kontynuacją poprzedniej linii. Linie poniżej wyświetlają oczekiwany wynik. Doctesty muszą znajdować się w pierwszym wieloliniowym ciągu znaków w pliku, funkcji lub klasie. Przykład:

"""
>>> x = 1
>>> y = 2
>>> x + y
3
"""
 1. W swoim katalogu stwórz plik about_python.py:

  1. Kliknij prawym klawiszem myszy na swój katalog

  2. Z menu wybierz New a następnie File

  3. W okienku, które wyskoczy wpisz about_python.py

  4. Jeżeli pojawi się pytanie czy dodać plik do repozytorium GIT, zaznacz checkbox Always add i wybierz Yes

 2. Skopiuj treść następującego listingu do swojego kodu:

  """
  >>> sys.tracebacklimit = 0
  >>> assert sys.version_info > (3, 11, 0), \
  'Python 3.11+ is required'
  """
  
  import sys
  
  print('Your Python version:', sys.version[:6])
  
  1. Upewnij się, że skopiowałeś/aś również trzy znaki cudzysłowu """ na początku i końcu doctest - to ważne

  2. Sprawdź czy tło testów zmieniło kolor na żółty lub zielony w zależności od schematu kolorystycznego PyCharm

 3. Aby uruchomić doctest, kliknij prawym klawiszem myszy na którejś z linii doctest i wybierz Run 'Doctests in about_python'

 4. Alternatywnie możesz uruchomić doctest, przez wybranie z górnego menu -> Run -> Run... -> Doctest in about_python

 5. Test musi przechodzić (tzn. być na zielono):

  1. Po lewej stronie jest haczyk (ptaszek) Show Passed [1] - zaznacz go

  2. Po prawej stronie kliknij na ikonę trybiku -> Move to -> Right Top

 6. Panel doctestów powinien otworzyć się po prawej:

  1. Wyniki doctestów są w panelu po prawej stronie u góry [1]

  2. W treści pliku powinien być napis Your Python version: ...

  3. Przepisz numer wersji (cyfry rozdzielone kropkami) do arkusza kalkulacyjnego w sekcji nagłówkowej

 7. Zapisz 100% we współdzielonym arkuszu kalkulacyjnym w wierszu zadania

7.2. Figure

../_images/install-doctest-1a.png
../_images/install-doctest-1b.png
../_images/install-doctest-2.png
../_images/install-doctest-3.png
../_images/install-doctest-4a.png
../_images/install-doctest-4b.png
../_images/install-doctest-5.png
../_images/install-doctest-6.png