Python: Test Driven Development

Polish

 1. Rodzaje testów na przykładach:

  • Jednostkowe

  • Dymne

  • Analiza statyczna

  • Mutacyjne

  • Regresyjne

  • Funkcjonalne

  • Interfejsu

  • Obciążeniowe

  • Integracyjne

  • Bezpieczeństwa

 2. Test Driven Development:

  • Test first vs test last development

  • Mock vs Stub

  • Problem precyzji liczb float (IEEE-754)

  • Testowanie wartości pseudolosowych oraz pojęcie ziarna losowości

  • Framework unittest vs doctest

  • Uruchamianie testów w środowisku IDE (PyCharm) oraz z konsoli

  • Demonstracja TDD

  • Samodzielny projekt TDD (kilka iteracji)

  • Demonstracja TDD oraz opcji refaktoringu w środowisku IDE (PyCharm)

  • Testy aplikacji asynchronicznych

 3. Automatyzacja testów:

  • Ekosystem narzędzi deweloperskich

  • Continuous Integration

  • Continuous Delivery

  • Continuous Deployment

  • Definiowanie Pipeline CI/CD

  • Automatyzacja testów na środowisku testowym

  • Zarządzanie zależnościami aplikacji