Python: Microservices

Polish

 1. Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień sieciowych:

  • Model OSI

  • Komunikacja TCP/IP i trójstronny handshake

  • Komunikacja klient-serwer

  • Asynchroniczna komunikacja sieciowa

  • Skalowalność horyzontalna

 2. Protokół HTTP:

  • Cykl życia żądania HTTP

  • Request-Response

  • Metody (czasowniki) protokołu

  • Nagłówki żądań i odpowiedzi

  • Statusy

  • Mimetype

  • Uwierzytelnianie

  • Pobieranie danych z serwera

  • Przesyłanie danych do serwera

  • Debugging

  • HTTPS

  • Uwierzytelnianie

  • OAuth2 i JWT (JSON Web Token)

 3. REST:

  • JSON serializacja i deserializacja

  • Dokumentacja: OpenAPI

  • Zasady tworzenia API

  • Wersjonowanie API

  • Uwierzytelnianie

 4. Wprowadzenie do frameworków:

  • FastAPI

  • Django

  • Kolejki zadań: Redis+Cellery

 5. Wprowadzenie do baz danych:

  • Surowe zapytania SQL

  • Wykorzystanie ORM w aplikacji

  • Przykłady użycia baz danych: SQLite3, PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB, Prometheus

  • Mechanizmy cache: memcached, redis, varnish

 6. Wprowadzenie do konteneryzacji:

  • Docker

  • Kubernetes

 7. Mikroserwisy:

  • Architektura mikroserwisowa

  • Skalowalność

  • BFF - Backend for Frontend

  • API Gateway

  • Load Ballancing

 8. Testowanie aplikacji sieciowych:

  • Praktyczna implementacja testów aplikacji sieciowej w języku Python

  • Testowanie aplikacji sieciowych we współczesnych metodykach wytwarzania oprogramowania

  • Pipeline CI/CD