2. Install Python

2.1. Install on macOS

 1. macOS domyślnie ma zainstalowaną starą wersję Pythona (nie będziemy z niej korzystać)

 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona

 3. Alternatywnie użyj Brew (https://brew.sh) i zainstaluj Python za pomocą: brew install python3

 4. Wykonaj w terminalu python --version - powinno wyświetlić wersję Python zgodną z wymaganiami kursu

 5. Wykonaj w terminalu pip --version - wersja pip w nie ma większego znaczenia, ale ważne aby polecenie nie wyrzuciło błędu (tzn. pip by był poprawnie zainstalowany)

2.2. Install on Linux

 1. Niemalże wszystkie dystrybucje Linuxa posiadają zainstalowanego Pythona

 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Pythona z oficjalnej strony internetowej (https://www.python.org/downloads/)

 3. Alternatywnie zainstaluj używając managera pakietów dla dystrybucji z której korzystasz:

  • apt - Debian, Ubuntu

  • snap - Ubuntu

  • yum - SuSe

  • emerge - Gentoo

  • rpm - RedHat, Fedora

 4. Wykonaj w terminalu python3 --version - powinno wyświetlić wersję Python zgodną z wymaganiami kursu

 5. Wykonaj w terminalu pip3 --version - wersja pip w nie ma większego znaczenia, ale ważne aby polecenie nie wyrzuciło błędu (tzn. pip by był poprawnie zainstalowany)

W Ubuntu może nie być pip wtedy trzeba uruchomić: sudo apt update; sudo apt install --yes python3-pip

2.3. Install on Windows

 1. Pobierz zgodną z wymaganiami kursu wersję Pythona

 2. Podczas instalacji Python zaznacz opcję "Add Python to PATH"

 3. Zainstaluj Python używając opcji "Install now", która ustawi domyślne opcje

 4. Wykonaj w terminalu python --version - powinno wyświetlić wersję Python zgodną z wymaganiami kursu

 5. Wykonaj w terminalu pip --version - wersja pip w nie ma większego znaczenia, ale ważne aby polecenie nie wyrzuciło błędu (tzn. pip by był poprawnie zainstalowany)

Warning

Uwaga, jeżeli opcja "Add Python to PATH" nie została

zaznaczona podczas instalacji:

 • cmd nie wykryje polecenia python oraz pip

 • Trzeba będzie to dodać Python do PATH ręcznie:

  1. Kliknij przycisk start

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Komputer" i wybierz z menu: "Właściwości"

  3. Z menu po lewej stronie wybierz: "Zaawansowane ustawienia systemu" (wymaga uprawnień administracyjnych)

  4. Na zakładce "Zaawansowane" kliknąć przycisk "Zmienne środowiskowe..." (na dole po prawej)

  5. Z okienka "Zmienne systemowe" (dolne okienko - ważne!) wybrać zmienną Path (na dole listy) i kliknąć "Edytuj..."

  6. Na końcu pola "Wartość zmiennej" dopisać poniższe wartości

  7. Uwaga, nie kasować tego co już jest tylko dopisać na koniec

  8. Ścieżki muszą być rozdzielone średnikiem ";", tzn. dopisać na końcu pola, za pozostałymi wpisami treść ;ścieżka1;ścieżka2

  9. Ścieżki do dopisania:

   • %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\Python\Python311\

   • %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts\

  10. Sprawdź ścieżki przed dodaniem, gdyż w zależności od wersji katalog instalacji może się nieznacznie różnić (np. katalog Python311 w ścieżce)

  11. Po wprowadzeniu modyfikacji kliknij "OK", następnie "OK" dla okienka ze zmiennymi środowiskowymi oraz "OK" w okienku "Właściwości systemu"

  12. Trzeba zamknąć i uruchomić cmd ponownie

  13. Starsze wersje Windows wymagają wylogowania użytkownika i zalogowania się ponownie

 • Można to też zrobić z poziomu cmd: setx PATH "%PATH%;ścieżka1;ścieżka2"

 • Instrukcja z obrazkami: https://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm

2.4. Figures

../_images/install-python-download.png
../_images/install-python-windows-01.png
../_images/install-python-windows-02.png
../_images/install-python-windows-03.png
../_images/install-python-windows-04.png
../_images/install-python-macos-01.png
../_images/install-python-macos-02.png
../_images/install-python-macos-03.png
../_images/install-python-macos-04.png
../_images/install-python-macos-05.png
../_images/install-python-macos-06.png
../_images/install-python-macos-07.png