1. Install

1.1. Wymagania szkolenia

Podczas szkolenia będziemy wykorzystywali najnowsze wersje Pythona, środowiska PyCharm, oraz GIT, a także serwis Github i arkusz kalkulacyjny Google Sheet.

Poniżej znajduje się krótka checklista, która pozwoli sprawdzić czy uczestnik jest odpowiednio przygotowany do szkolenia. Przygotowanie środowiska przed szkoleniem zaoszczędzi dużo czasu.

1.2. Wymagania dodatkowe dla szkoleń Data Science

Tylko dla szkoleń:

 • Python w Data Science,

 • Python w Analizie Danych,

 • Python w Analizie Numerycznej,

Konieczna będzie instalacja następujących pakietów:

 • jupyter

 • jupyterlab

 • numpy

 • pandas

 • matplotlib

 • requests

 • lxml

 • html5lib

 • BeautifulSoup4

 • xlrd

 • scipy

Jeżeli korzystasz z Anakondy, to te pakiety masz już zainstalowane. Jeżeli masz czystego Pythona, to można je doinstalować wykonując poniższe polecenie w systemie operacyjnym. Do instalacji pakietów konieczny jest dostęp do internetu.

pip3 install --upgrade \
       jupyter \
       jupyterlab \
       numpy \
       pandas \
       matplotlib \
       requests \
       lxml \
       html5lib \
       BeautifulSoup4 \
       xlrd \
       scipy

1.3. Wymagania dodatkowe dla szkoleń Machine Learning

Tylko dla szkolenia:

 • Python Machine Learning

Konieczna będzie instalacja następujących pakietów:

 • jupyter

 • jupyterlab

 • numpy

 • pandas

 • matplotlib

 • requests

 • lxml

 • html5lib

 • BeautifulSoup4

 • xlrd

 • scipy

 • scikit-learn

 • statsmodels

 • seaborn

 • bokeh

 • tensorflow

 • pytorch

 • keras

Jeżeli korzystasz z Anakondy, to te pakiety masz już zainstalowane. Jeżeli masz czystego Pythona, to można je doinstalować wykonując poniższe polecenie w systemie operacyjnym. Do instalacji pakietów konieczny jest dostęp do internetu.

pip3 install --upgrade \
       jupyter \
       jupyterlab \
       numpy \
       pandas \
       matplotlib \
       requests \
       lxml \
       html5lib \
       BeautifulSoup4 \
       xlrd \
       scipy \
       scikit-learn \
       statsmodels \
       seaborn \
       bokeh \
       tensorflow \
       pytorch \
       keras

1.4. Czy można korzystać z pakietu Anaconda?

 • Tak

Python może być zainstalowany albo za pomocą oficjalnej dystrybucji albo z pakietu Anaconda. Wybór dystrybucji Python nie będzie miał wpływu na przebieg szkolenia.

1.5. Czy można korzystać ze swojego komputera?

 • Tak

Można korzystać ze swojego komputera i dowolnego systemu operacyjnego. Podczas szkolenia mogą pojawić się niewielkie różnice między systemami operacyjnymi i wersjami Pythona. Zawsze będzie to wspomniane w zadaniu.

1.6. Czy szkolenie zacznie lub skończy się wcześniej?

 • Nie

Każdy dzień zaczyna się i kończy punktualnie. Z tego też powodu proszę o przybycie minutę lub dwie przed czasem.

Nie planowane są także krótsze zajęcia. Proszę o takie zagospodarowanie czasu, aby nie rozłączać się przed końcem szkolenia. Niestety ze względu na bardzo dużą ilość materiału i krótki czas szkolenia, nie będzie możliwe powtarzanie rozdziałów dla osób, które w ten sposób coś ominęły.

1.7. Czy szkolenie będzie nagrywane?

 • Zazwyczaj nie

W większości przypadków nagrywanie szkolenia nie jest możliwe ze względu na prawa własności intelektualnej, a także na zachowanie prywatności uczestników szkolenia.

W przypadku zajęć dedykowanych dla firm lub zorganizowanych bootcampów może pojawić się taka możliwość, natomiast wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz podpisania stosownych zgód z uczestnikami i prowadzącym.

1.8. Jaka jest wymagana dostępność?

 • 100%

Bardzo często podczas szkolenia uczestnicy są rozpraszani przez komunikatory, e-maile z pracy, pilne spotkania czy rozmowy. Bardzo negatywnie wpływa to na efektywność szkolenia. Powoduje to rosnące zaległości uczestników, która czasami są już nie do nadrobienia do końca szkolenia.

1.9. Jak będzie wyglądało monitorowanie postępu?

 • W arkuszu kalkulacyjnym

 • Link poda prowadzący na początku zajęć

 • NIE jest wymagane konto Google

W arkuszu kalkulacyjnym w pierwszym wierszu proszę każdego uczestnika o wpisanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska. Każda osoba powinna mieć swoją kolumnę. Arkusz umożliwi nam współpracę podczas zajęć oraz monitorowanie postępu prac. Arkusz będzie na bieżąco aktualizowany przez prowadzącego, a także przez uczestników.

Dostęp do arkusza a także uprawnienia do edycji NIE WYMAGAJĄ posiadania konta Google! Natomiast proszę zwrócić uwagę, że niektórzy pracodawcy blokują dostęp do usług Google. Proszę aby wszyscy uczestnicy upewnili się, że z komputera z którego będą korzystali w lokalizacji gdzie będą podczas szkolenia sprawdzili czy mają dostęp i czy mogą go edytować. Jest to konieczne dla przeprowadzenia szkolenia.

1.10. Jakie środowisko programistyczne?

 • PyCharm

Podczas szkolenia trener będzie korzystał z PyCharm jako środowisko programistyczne (IDE).

Jeżeli wybierzesz aby podczas szkolenia również korzystać z PyCharm, to nie będzie miało znaczenia czy jest to wersja Community (darmowa) czy Professional (płatna). Podczas szkolenia NIE będziemy korzystali z funkcjonalności wersji Professional i wersja darmowa w zupełności wystarczy. Proszę tylko aby upewnić się, że jest aktualna, gdyż projekt szybko ewoluuje i dużo opcji się zmienia.

1.11. Czy mogę korzystać z innego IDE niż PyCharm?

 • Tak

Można korzystać z innego IDE, ale proszę zaznajomić się z nim przed szkoleniem. Podczas szkolenia nie będzie czasu na rozwiązywanie problemów z innymi IDE!

Konieczne jest aby zaznajomić się z obsługą rebase dla operacji git push i git pull, które będą wykonywane po każdym rozdziale. Proszę zwrócić uwagę, że jest to rebase a nie merge!

Wymagana będzie również umiejętność uruchamiania i analizy wyników dla doctestów, gdyż wszystkie zadania będą je miały i jest to warunek ich zaliczenia.

Istotne będzie zaznajomienie się z zaawansowanymi opcjami refactoringu, który będziemy wykonywali w każdym zadaniu. Jako część szkolenia umiejętności praktycznych.

1.12. Czy dostanę materiały do szkolenia?

 • Tak

Materiały do szkolenia są dostępne przed szkoleniem, a także po jego zakończeniu. Ze względu na niemalże codzienne aktualizacje oraz objętość (około 4700 stron przy eksporcie do PDF) materiały są dostępne wyłącznie online na stronie https://python3.info

1.13. Jaką jakość mają materiały?

 • Bardzo wysoką

Wszystkie listingi w materiałach mają testy. Na chwilę obecną jest ich ponad 13 tys. Ponadto wszystkie zadania, których jest ponad 500 są w pełni otestowane, a ich rozwiązania będą dostępne przez cały czas dla uczestników.

1.14. Czy będą zadania praktyczne?

 • Tak

Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli do rozwiązania określoną liczbę zadań, a część z nich będzie przeznaczona do wykonania samodzielnie w domu. Od uczestników nie wymagana jest dostępność poza godzinami szkolenia. Wszystkie zadania domowe są wyłącznie dla chętnych.

Wszystkie zadania mają testy do samodzielnej weryfikacji oraz dostępne rozwiązania. Zadania sprawdzają przyswojenie tematu i w znakomitej większości nie wymagają dodatkowej wiedzy (np. algorytmiki). Sporadycznie zdarzają się wyjątki od tej reguły.

1.15. Czy konieczne jest konto na Github?

 • Tak

Proszę o zainstalowanie Git i założenie darmowego konta na Github oraz potwierdzenie odnośnika aktywacyjnego na mailu. Podczas szkolenia będziemy pracowali na jednym repozytorium, a wszystkie zadania do wykonania również tam będą umieszczane. Korzystanie z Github zaoszczędzi bardzo dużo żmudnej i podatnej na błędy pracy.

Odnośnik do repozytorium zostanie przekazany przez prowadzącego. Na początku szkolenia, przed rozpoczęciem pracy repozytorium będzie publicznie dostępne tylko do odczytu. W momencie otrzymania loginów Github wszystkich uczestników, zakres widoczności repozytorium zostanie zmieniony na Private, tak aby uczestnicy komfortowo mogli wysyłać rozwiązania zadań i nie obawiali się o swoją prywatność.

Przed szkoleniem proszę o pobranie za pomocą opcji "Get from VCS" w PyCharm repozytorium. Opcja jest dostępna na ekranie wyboru projektu - pierwszy ekran po uruchomieniu programu. Jeżeli automatycznie otworzył się domyślny projekt, to konieczne jest jego zamknięcie przez wybranie z menu aplikacji: File -> Close Project.

Przed szkoleniem proszę o weryfikację czy klonowanie repozytorium z Github działa, gdyż niektórzy pracodawcy blokują dostęp do Github. Najczęściej jest to podczas korzystania z VPN. Upewnij się proszę, czy po rozłączeniu z VPNem uda się pobrać repozytorium. Czasami zdarza się wręcz przeciwna sytuacja. Dostęp do repozytorium jest zablokowany, gdy komputer nie łączy się przez VPN.

Proszę o rozwiązanie tych problemów przed szkoleniem. To bardzo ważne. Czasami wymaga to wysłania zlecenia do działu wsparcia IT, a to trwa kilka dni. Podczas szkolenia nic z tym nie będzie można zrobić. Github jest NIEZBĘDNY do przekazania zadań oraz ich rozwiązań!