3.9. Microservice Lifecycle

 • Przepisywanie architektury

 • Tworzenie nowej usługi

 • Testowanie

 • Platforma uruchamiania

 • Monitoring

 • SLA usług

3.9.1. Przepisywanie architektury

 • Anti Corruption Layer (ACL)

 • Tworzenie nowych funckonalności na nowej platformie

 • zapewnienie spójności systemów

 • kontrola czy dane w nowym systemie są spójne z nowym

 • przepisywanie całości

 • wdrożenie ludzi

 • zatrudnianie w nowej technologii

 • konwersja obecnych pracowników

../../_images/microservices-sidecar.png

Figure 3.28. Architektura systemu zgodna z Sidecar

../../_images/microservices-anti-corruption-layer.png

Figure 3.29. Anti Corruption Layer

3.9.2. Tworzenie nowej usługi

 • end to end

 • założenie repo w Github

 • projekt w JIRA

 • CI/CD

 • Deployment

 • Repozytorium artefaktów

 • Publikowanie metryk

 • Testy security

 • Monitoring i logowanie

 • one-click-project

 • automatyzacja powtarzających się czynności za pomocą toolingu

 • Microservice Chassis

 • Build your microservices using a microservice chassis framework, which handles cross-cutting concerns

 • Spring Boot, Spring Cloud, Dropwizard

3.9.3. Testowanie

3.9.4. Platforma uruchamiania

 • Usługi uruchamiane w różnych datacenter jednocześnie

 • Wykorzystanie public i private cloud jednocześnie

 • Kubernetes

 • Tworzenie logicznego klastra, który przykrywa infrastrukturę

 • Możliwość dzielenia klastra na biznesowe komponenty i przydzielenia im zasobów

 • Możliwość definiowania wykorzystywanych zasobów przez usługę

 • Dynamiczne alokowanie zasobów

3.9.5. Monitoring

 • automatyczne zapinanie metryk do usług

 • raportowanie poziomu SLA

 • alerting

 • definiowanie progów alertowania

 • wykrywanie anomalii (na podstawie dotychczasowej historii, machine learning)

3.9.6. SLA usług

 • Definiowanie SLA

 • Koszt inwestycji w zwiększenie dostępności np. z 4 na 5 dziewiątek)

 • ROI z wprowadzenia poszczególnych usług

 • zmienjszone latency

 • większa stabilność

 • większa redundantność

 • Każdy system może mieć inną charakterystykę i inne cechy