3.3. Microservices Distributed Systems

 • Niezależne domeny awarii

 • Możliwość pisania w wielu językach

 • Równoległość komponentów (concurrency)

 • Brak globalnego zegara i możliwości jednoznacznego określenia czasu i kolejności

 • zapewnienie spójności kosztem dostępności

 • zapewnienie wysokiej dostępności kosztem spójności

 • wzajemnie się wykluczające

 • nie ma ACID!: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

 • Dwufazowe Commity

 • Brak transakcyjności

 • Zastosować mechanizm rekompensacji (np. raz w nocy usuwać zduplikowane dane)

 • Brak gwarancji, że komunikat wysłany do hosta zostanie wysłany tylko raz (np. jeżeli dwa razy zostanie wysłany komunikat przez bankomat o naliczeniu opłaty, to operacja zostanie wykonana przez bank tylko raz)

3.3.1. BASE

 • Basically

 • Available (w większości możemy wykonać pewne operacje)

 • Soft State (tylko operacje, których stan możemy odbudować, np. przez przegenerowanie cache)

 • Eventually consistent (system jest pomiędzy stanem spójnym i niespójnym)

3.3.2. 8 błędnych założeń

 • Deutsch, P. The Eight Fallacies of Distributed Computing. Year: 1991. [1]

 • Sieć jest niezawodna

 • Opóźnienia w sieci są zerowe

 • Przepustowość sieci jest nieskończona

 • Sieć jest bezpieczna

 • Topologia sieci się nie zmienia

 • Istnieje tylko jeden administrator

 • Koszt transportu jest zerowy

 • Sieć jest jednorodna

3.3.3. Sieć jest niezawodna

 • sieć w serwerowni jest niezawodna

 • MTBF routera jest 50k h

 • netsplit w publicznych cloudach są normalne

 • zwiększa się latency

3.3.4. Opóźnienia w sieci są zerowe

 • opóźnienia w sieci są zerowe

3.3.5. Przepustowość sieci jest nieskończona

 • przepustowość sieci jest nieskończona

3.3.6. Sieć jest bezpieczna

 • większość aplikacji jest chroniona z zewnątrz

 • brak szyfrowania wewnątrz sieci

3.3.7. Topologia sieci się nie zmienia

 • przeliczenie BGP i zmiana spanning tree

 • ścieżki sieciowe się zmieniają

 • pojawiają się nowe instancje

3.3.8. Istnieje tylko jeden administrator

 • różni ludzie z różną wiedzą

 • inaczej konfigurują maszyny

 • jeden serwer może być lepiej skonfigurowany

3.3.9. Koszt transportu jest zerowy

 • narzut czasowy na serializację, deserializację, stos TCP

 • czas transportu po medium jest niezerowy

3.3.10. Sieć jest jednorodna

 • sieć składa się z różnych urządzeń

 • mogą być różnie stabilne

 • mogą mieć różne charakterystyki

3.3.11. References