2.20. Dragon Sprint 19

 • Assignment: Dragon Sprint 19

 • Complexity: hard

 • Time: 34 min

2.20.1. Functional Requirements

 1. Stwórz bohatera o nazwie "Twardowski":

  1. punkty życia: losowo od 25 do 75

  2. obrażenia: losowo od 1 do 12

  3. klasa postaci: domyślnie "Warrior"

  4. może przyjmować obrażenia

  5. może zginąć

  6. może poruszać się po planszy

  7. tekstura żyjącego: img/twardowski/alive.png

  8. tekstura martwego: img/twardowski/dead.png

  9. po śmierci wyrzuca całe złoto i wyświetla ostatnią pozycję

 2. Przeprowadź walkę na śmierć i życie pomiędzy bohaterem a smokiem.

2.20.2. Use Case

Smok:

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

 6. Ustaw nową pozycję smoka na x=10, y=20

 7. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 9. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 10. Przesuń smoka w dół o 5

Bohater:

 1. Stwórz bohatera o nazwie "Twardowski"

 2. Stworzenie bohatera bez nazwy podnosi błąd

 3. Bohatera przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję bohatera na x=0, y=0

 5. Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

 6. Wypisz aktualną pozycję bohatera

 7. Przesuń bohatera w lewo o 10 i w dół o 20

 8. Przesuń bohatera w lewo o 10 i w prawo o 15

 9. Przesuń bohatera w prawo o 15 i w górę o 5

 10. Przesuń bohatera w dół o 5

Gra:

1. Walka podzielona jest na tury 1. Walka toczy się aż któraś ze stron pierwsza nie zginie 3. W każdej turze smok zadaje obrażenia jako pierwszy 4. W każdej turze bohater zadaje obrażenia jako drugi

2.20.3. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.20.4. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution