2.17. Dragon Sprint 16

 • Assignment: Dragon Sprint 16

 • Complexity: medium

 • Time: 21 min

2.17.1. Functional Requirements

 1. Smok gdy żyje ma teksturę img/dragon/alive.png

 2. Smok gdy zginie ma teksturę img/dragon/dead.png

2.17.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

 6. Ustaw nową pozycję smoka na x=10, y=20

 7. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 9. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 10. Przesuń smoka w dół o 5

 11. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 12. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 13. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.17.3. Tests

Feature: Dragon sets texture based on health

Scenario: Dragon texture when alive
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 1
   Then Dragon texture is "img/dragon/alive.png"

Scenario: Dragon texture when dead
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 0
   Then Dragon texture is "img/dragon/dead.png"

2.17.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.17.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution