2.2. Dragon Sprint 01

 • Assignment: Dragon Sprint 01

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.2.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu ma nazwę

2.2.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

2.2.3. Tests

Feature: Dragon's creation

Scenario: Create Dragon with name
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski"
   Then Dragon exists
   And Name is "Wawelski"

2.2.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 2. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 3. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.2.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution