2.2. Dragon Sprint 01

 • Assignment: Dragon Sprint 01

 • Complexity: easy

 • Time: 8 min

2.2.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu ma imię

2.2.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

2.2.3. Tests

Feature: Dragon create

Scenario: Create Dragon with name
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski"
   Then Dragon exists
   and Dragon name is "Wawelski"

2.2.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.2.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution