2.18. Dragon Sprint 17

 • Assignment: Dragon Sprint 17

 • Complexity: medium

 • Time: 21 min

2.18.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry ma punkty życia 100% ma status "Full Health"

 2. Smok w trakcie gry ma punkty życia 99% - 75% ma status "Injured"

 3. Smok w trakcie gry ma punkty życia 74% - 25% ma status "Badly Wounded"

 4. Smok w trakcie gry ma punkty życia 24% - 1% ma status "Near Death"

 5. Smok w trakcie gry ma punkty życia 0% i mniej ma status "Dead"

2.18.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

 6. Ustaw nową pozycję smoka na x=10, y=20

 7. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 9. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 10. Przesuń smoka w dół o 5

 11. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 12. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 13. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.18.3. Testy

Feature: Set Dragon status based on health

Scenario: Dragon with status "Full Health"
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 100%
   Then Dragon status is "Full Health"

Scenario: Dragon with status "Injured"
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is between 75% and 99%
   Then Dragon status is "Injured"

Scenario: Dragon with status "Badly Wounded"
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is between 25% and 74%
   Then Dragon status is "Badly Wounded"

Scenario: Dragon with status "Near Death"
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is between 1% and 24%
   Then Dragon status is "Near Death"

Scenario: Dragon with status "Dead"
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 0%
   Then Dragon status is "Dead"

2.18.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.18.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution