2.14. Dragon Sprint 13

 • Assignment: Dragon Sprint 13

 • Complexity: medium

 • Time: 21 min

2.14.1. Functional Requirements

 1. Jeżeli postać dojdzie do granicy ekranu, to przesuwając dalej, pozycja będzie ustawiona na brzegową wartość w danej osi. Przykładowo, smok jest na pozycji x=1, y=2 i idzie w lewo o 10 to po ruchu zakończy się na pozycji x=0, y=2.

2.14.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 6. Pobierz aktualną pozycję

 7. Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 9. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 10. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 11. Przesuń smoka w dół o 5

 12. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 13. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 17. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.14.3. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.14.4. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution