2.3. Dragon Sprint 02

 • Assignment: Dragon Sprint 02

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.3.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu podnosi błąd jeżeli nie ma nazwy

2.3.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

2.3.3. Tests

Feature: Dragon's creation

Scenario: Create Dragon without name (raise an error)
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created without name
   Then Raise an error with message

2.3.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.3.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution