2.3. Dragon Sprint 02

 • Assignment: Dragon Sprint 02

 • Complexity: easy

 • Time: 8 min

2.3.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu wyświetla błąd jeżeli nie ma imienia

2.3.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

2.3.3. Tests

Feature: Dragon create

Scenario: Create Dragon without name (display an error)
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created without name
   Then display error

2.3.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.3.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution