2.5. Dragon Sprint 04

 • Assignment: Dragon Sprint 04

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.5.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu zajmuje domyślną pozycję x=0 y=0

 2. Smok przy tworzeniu może mieć ustawioną dowolną pozycję

2.5.2. Non-Functional Requirements

 1. Górny lewy róg ekranu to punkt x=0 y=0

2.5.3. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

2.5.4. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Create Dragon with default position
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski"
   Then Dragon exists
   And Position x is 0
   And Position y is 0

Scenario: Create Dragon with initial position
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski" and position x=50 y=100
   Then Dragon exists
   And Position x is 50
   And Position y is 100

2.5.5. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)