2.5. Dragon Sprint 04

 • Assignment: Dragon Sprint 04

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.5.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu może mieć ustawioną pozycję na ekranie

2.5.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

2.5.3. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Create Dragon with default position
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski"
   Then Dragon exists
   and position is x=0 y=0

Scenario: Create Dragon with initial position
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski" and position x=50 y=100
   Then Dragon exists
   and Dragon position is x=50 y=100

2.5.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.5.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution