2.7. Dragon Sprint 06

 • Assignment: Dragon Sprint 06

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.7.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry może być ustawiony w dowolne miejsce ekranu

2.7.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

 6. Ustaw nową pozycję smoka na x=10, y=20

2.7.3. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Dragon can be set at any position
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Sets position x=1 y=2
   Then Position x is 1
   And Position y is 2

2.7.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.7.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution