2.16. Dragon Sprint 15

 • Assignment: Dragon Sprint 15

 • Complexity: medium

 • Time: 21 min

2.16.1. Functional Requirements

 1. Smok gdy żyje ma teksturę img/dragon/alive.png

 2. Smok gdy zginie ma teksturę img/dragon/dead.png

2.16.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 6. Pobierz aktualną pozycję

 7. Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 9. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 10. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 11. Przesuń smoka w dół o 5

 12. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 13. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 17. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.16.3. Tests

Feature: Dragon sets texture based on health

Scenario: Dragon texture when alive
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 1
   Then Dragon texture is "img/dragon/alive.png"

Scenario: Dragon texture when dead
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 0
   Then Dragon texture is "img/dragon/dead.png"

2.16.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.16.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution