2.1. Dragon About

../../_images/dragon1.gif

Figure 2.54. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

2.1.1. Agenda

 • 5 min - omówienie wymagań funkcjonalnych

 • X min - sprint (easy: 13min, medium: 21min, hard: 34min)

 • 10 min - code review

 • 20 min - omówienie rozwiązania

 • 5 min - przerwa

Długość sprintu wraz z przerwą to:

 • 53 min - zadania easy (sprinty: 01-12)

 • 61 min - zadania medium (sprinty: 13-18)

 • 74 min - zadania hard (sprinty: 19-24)

2.1.2. Opis

 • Nie piszemy gry, motyw gry jest tylko narracją do demonstracji OOP

 • Zadanie jest symulacją procesu wytwarzania oprogramowania

 • Przykłady znajdą zastosowanie w dowolnej domenie biznesowej

Nie piszemy gry i nie będziemy omawiali specyfiki game-dev! Motyw Smoka z zadania jest tylko narracją do demonstracji obiektowego paradygmatu programowania i dobrych praktyk programistycznych. Siłą rzeczy poruszymy kilka kwestii z związanych ze specyfiką gier (np. to że smok zieje ogniem itp), ale całość dyskusji znajdzie zastosowanie do dowolnego rodzaju projektów informatycznych i problemów inżynierii oprogramowania w każdej domenie biznesowej.

2.1.3. Role

 • Ty - programista

 • Prowadzący - Product Owner

 • Product Owner nie doradzi Ci w sprawie decyzji architektonicznych

Podczas tego zadania wcielisz się w rolę inżyniera oprogramowania (programisty). Twoją rolą jest podejmowanie decyzji odnośnie rozwiązania w kodzie, za które będziesz ponosić konsekwencje, tj. łatwa możliwość wprowadzania zmian w przyszłych wersjach. Musisz znaleźć balans, między szybkim wdrożeniem funkcjonalności, łatwością zrozumienia i utrzymywania kodu i nie zablokowaniem sobie drogi na wprowadzanie zmian w przyszłości. Pamiętaj o TDD, YAGNI, DRY, KISS, SOLID, emerging architecture i over-engineering.

Prowadzący będzie zachowywał się jak Product Owner z niewielką wiedzą techniczną - 10 lat temu był programistą, a teraz większość czasu spędza w arkuszu kalkulacyjnym i na spotkaniach. Pamiętaj, że doświadczenie Product Ownera rzutuje na sposób w jaki pisze kryteria akceptacyjne. Jego kariera programisty może powodować, że w specyfikacji wymagań pojawią się kwestie techniczne i sugestie jak dany problem rozwiązać. Musisz to odfiltrować z treści zadania. Niestety to bardzo częsty scenariusz w branży IT. Product Owner nie podpowie Ci czy lepiej będzie zrobić to w jakiś konkretny sposób, albo czy jak zastosujesz to pewne rozwiązanie to jaki będzie wpływ na przyszłość.

2.1.4. Wymagania

 • Zadanie jest specyfikacją wymagań biznesowych

 • Rozwiązanie musi spełniać kryteria akceptacyjne

 • Nie musisz trzymać się kolejności punktów w zadaniu

 • Możesz rozwiązywać problemy inaczej niż jest napisane

 • Nie wprowadzaj dodatkowych niezamówionych funkcjonalności

 • Wymagania w przyszłości mogą się zmieniać

Nie jest to dokumentacja techniczna. Zadanie opisuje "co ma być", a nie "jak to robić". Zwróć na to uwagę, bo to ważna różnica! Masz pełną dowolność. Nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu. Możesz także rozwiązać problemy inaczej niż jest napisane.

Pamiętaj, że jest to wersja MVP (Minimum Viable Product) więc nie wprowadzaj dodatkowych niezamówionych funkcjonalności (np. dodatkowych postaci, sprawdzania wychodzenia poza planszę itp.). Wymagania w przyszłości mogą się zmieniać.

2.1.5. Implementacja

 • Sposób implementacji jest dowolny

 • Nie korzystaj z modułów spoza biblioteki standardowej

 • Nie przeglądaj rozwiązań ani treści kolejnych części zadania

Możesz wprowadzać dodatkowe pola, metody, funkcje, zmienne, stałe, klasy, obiekty, unittest lub doctest, type annotation - co tylko chcesz, ale nie korzystaj z modułów spoza biblioteki standardowej. Wyjątkiem są frameworki do testów (pytest, behave, hypothesis, itp).

Nie przeglądaj rozwiązań ani treści kolejnych części zadania. Jeżeli zaglądniesz w przód, to zepsujesz sobie zabawę i naukę. To zadanie ma niesamowity potencjał edukacyjny. Nie niszcz go.

2.1.6. Hints

 • W zadaniu nie ma błędów (testowane na ponad 300 szkoleniach)

2.1.7. Story

Angielski:

As a ... <ROLE>
I can ... <FEATURE>
So that ... <USECASE>
Jako ... <ROLA>
Mogę ... <FUNKCJONALNOŚĆ>
Aby ... <UZASADNIENIE>

2.1.8. Testy Behawioralne

Angielski:

Given ... <SETUP>
When ... <CONDITION>
Then ... <ASSERT>

Polski:

Mając ... <PRZYGOTOWANIE>
Gdy ... <WARUNEK>
To ... <ZAPEWNIENIE>

2.1.9. Use Case

<ROLA> <WHEN>     <THEN>
Smok  przy tworzeniu ...

2.1.10. Non-functional Requirements

 1. Zapisz (commit) i wypchnij (push) aktualny stan repozytorium

 2. W swoim katalogu stwórz pusty katalog dragon

 3. W katalogu dragon stwórz pusty plik README.rst

 4. Dodaj plik README.rst do systemu kontroli wersji

 5. Zapisz (commit) zmiany jako "Dragon: NAME", gdzie NAME to Twoje imię

 6. Wypchnij (push) zmiany do repozytorium

 7. Zapisz kod do rozwiązania zadania w katalogu dragon

 8. Po zakończeniu dodaj wszystkie pliki z dragon do repozytorium

 9. Zapisz i wypchnij zmiany do centralnego repozytorium (Github)