2.13. Dragon Sprint 12

 • Assignment: Dragon Sprint 12

 • Complexity: medium

 • Time: 21 min

2.13.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry może poruszać się w osi x w przedziale od 0 do 1920

 2. Smok w trakcie gry może poruszać się w osi y w przedziale od 0 do 1080

 3. Smok w trakcie gry może poruszać się w osi z w przedziale od -100 do +100

2.13.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 6. Pobierz aktualną pozycję

 7. Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 9. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 10. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 11. Przesuń smoka w dół o 5

 12. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 13. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 17. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.13.3. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.13.4. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution