2.15. Dragon Sprint 14

 • Assignment: Dragon Sprint 14

 • Complexity: medium

 • Time: 21 min

2.15.1. Functional Requirements

 1. Jeżeli postać dojdzie do granicy ekranu, to przesuwając dalej, pozycja będzie ustawiona na brzegową wartość w danej osi. Przykładowo, smok jest na pozycji x=1, y=2 i idzie w lewo o 10 to po ruchu zakończy się na pozycji x=0, y=2.

2.15.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

 6. Ustaw nową pozycję smoka na x=10, y=20

 7. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 9. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 10. Przesuń smoka w dół o 5

 11. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 12. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 13. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.15.3. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.15.4. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution