2.8. Dragon Sprint 07

 • Assignment: Dragon Sprint 07

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.8.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry może być przesuwany w prawo o zadaną wartość

 2. Smok w trakcie gry może być przesuwany w lewo o zadaną wartość

 3. Smok w trakcie gry może być przesuwany w dół o zadaną wartość

 4. Smok w trakcie gry może być przesuwany do góry o zadaną wartość

 5. Smok w trakcie gry może być jednocześnie przesuwany horyzontalnie (w lewo, w prawo)

 6. Smok w trakcie gry może być jednocześnie przesuwany wertykalnie (w górę i w dół)

 7. Smok w trakcie gry może być jednocześnie przesuwany dookólnie (w lewo, w prawo, w górę i w dół)

2.8.2. Non-Functional Requirements

 1. Przyjmij górny lewy róg ekranu za punkt początkowy

 2. Idąc w prawo dodajesz x

 3. Idąc w lewo odejmujesz x

 4. Idąc w górę odejmujesz y

 5. Idąc w dół dodajesz y

2.8.3. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 6. Pobierz aktualną pozycję

 7. Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 9. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 10. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 11. Przesuń smoka w dół o 5

2.8.4. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Dragon moves left
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move left by 1
   Then Dragon position is x=9 y=20

Scenario: Dragon moves right
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move right by 1
   Then Dragon position is x=11 y=20

Scenario: Dragon moves down
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move down by 1
   Then Dragon position is x=10 y=21

Scenario: Dragon moves up
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move up by 1
   Then Dragon position is x=10 y=19

Scenario: Dragon moves horizontal
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move left by 1 and right by 2
   Then Dragon position is x=11 y=20

Scenario: Dragon moves vertical
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move up by 1 and down by 2
   Then Dragon position is x=10 y=21

Scenario: Dragon moves omnidirectional
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=10 y=20
   When Dragon move left by 1 and right by 2 and up by 3 and left by 4
   Then Dragon position is x=11 y=21

2.8.5. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.8.6. Hints

 • To nie błąd: "lewo o 10 i w prawo o 15"

 • Pozycja końcowa powinna być: x=20, y=40

2.8.7. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution