2.8. Dragon Sprint 07

 • Assignment: Dragon Sprint 07

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.8.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry może zmienić pozycję w jedną stronę (w prawo, w lewo, w górę, w dół) o zadaną wartość

 2. Smok w trakcie gry może zmienić pozycję horyzontalnie (w prawo i w lewo) o zadaną wartość

 3. Smok w trakcie gry może zmienić pozycję wertykalnie (w dół i w górę) o zadaną wartość

 4. Smok w trakcie gry może być jednocześnie przesuwany dookólnie (w prawo i w lewo i w dół i w górę) o zadaną wartość

2.8.2. Non-Functional Requirements

 1. Przyjmij górny lewy róg ekranu za punkt początkowy x=0 y=0

 2. Idąc w prawo dodajesz x

 3. Idąc w lewo odejmujesz x

 4. Idąc w górę odejmujesz y

 5. Idąc w dół dodajesz y

2.8.3. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

 6. Ustaw nową pozycję smoka na x=10, y=20

 7. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 9. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 10. Przesuń smoka w dół o 5

2.8.4. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Dragon moves right
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position right by 1
   Then Position x is 11
   And Position y is 20

Scenario: Dragon moves left
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position left by 1
   Then Position x is 9
   And Position y is 20

Scenario: Dragon moves down
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position down by 1
   Then Position x is 10
   And Position y is 21

Scenario: Dragon moves up
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position up by 1
   Then Position x is 10
   And Position y is 19

Scenario: Dragon moves horizontal
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position right by 1
   And Changes position left by 2
   Then Position x is 9
   And Position y is 20

Scenario: Dragon moves vertical
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position down by 1
   And Changes position up by 2
   Then Position x is 10
   And Position y is 19

Scenario: Dragon moves omnidirectional
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 10
   And Position y is 20
   When Changes position right by 1
   And Changes position left by 2
   And Changes position down by 3
   And Changes position up by 4
   Then Position x is 9
   And Position y is 19

2.8.5. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.8.6. Hints

 • To nie błąd: "lewo o 10 i w prawo o 15"

 • Pozycja końcowa powinna być: x=20, y=40

2.8.7. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution