2.12. Dragon Sprint 11

 • Assignment: Dragon Sprint 11

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.12.1. Functional Requirements

 1. Smok gdy zginie na ekranie wyświetla się komunikat Dragon NAME is dead, gdzie NAME to nazwa smoka

 2. Smok gdy zginie na ekranie wyświetla się ile złota wypadło (losowa liczba od 1 do 100)

2.12.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 6. Pobierz aktualną pozycję

 7. Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

 8. Przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20

 9. Przesuń smoka w lewo o 10 i w prawo o 15

 10. Przesuń smoka w prawo o 15 i w górę o 5

 11. Przesuń smoka w dół o 5

 12. Smok zadaje obrażenia (losowo 5-20)

 13. Zadaj 10 obrażeń smokowi

 14. Zadaj 20 obrażeń smokowi

 15. Zadaj 30 obrażeń smokowi

 16. Zadaj 40 obrażeń smokowi

 17. Zadaj 50 obrażeń smokowi

2.12.3. Tests

Feature: Dragon's health

Scenario: Dragon dies and display message
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 0
   Then text "Dragon NAME is dead" is displayed

Scenario: Dragon dies and display gold
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   When Dragon health is 0
   Then text "AMOUNT gold dropped" is displayed

2.12.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.12.5. Hints

 • from random import randint

 • randint(a, b) - random integer between a and b (inclusive!)

2.12.6. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution