2.6. Dragon Sprint 05

 • Assignment: Dragon Sprint 05

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.6.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry może zwrócić pozycję którą zajmuje

2.6.2. Use Case

 1. Stwórz smoka

 2. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 3. Stwórz smoka bez nazwy

 4. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 5. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 6. Pobierz aktualną pozycję

2.6.3. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Dragon returns its position
  Given Dragon is created with name "Wawelski" and position x=1 y=2
   When Dragon gets position
   Then value is x=1 y=2

2.6.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.6.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution