2.6. Dragon Sprint 05

 • Assignment: Dragon Sprint 05

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.6.1. Functional Requirements

 1. Smok w trakcie gry może zwrócić pozycję którą zajmuje

2.6.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

 4. Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100

 5. Pobierz aktualną pozycję

2.6.3. Tests

Feature: Dragon's position

Scenario: Dragon returns its position
  Given Dragon is created with name "Wawelski"
   And Position x is 1
   And Position y is 2
   When Gets position
   Then Result is exactly "(1, 2)"

2.6.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.6.5. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution