2.4. Dragon Sprint 03

 • Assignment: Dragon Sprint 03

 • Complexity: easy

 • Time: 13 min

2.4.1. Functional Requirements

 1. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia z zakresu 50 do 100

2.4.2. Use Case

 1. Stwórz smoka o nazwie "Wawelski"

 2. Stworzenie smoka bez nazwy podnosi błąd

 3. Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia

2.4.3. Tests

Feature: Dragon's health

Scenario: Create Dragon has random health points
  Given Dragon does not exist
   When Dragon is created with name "Wawelski"
   Then Dragon exists
   And Health is between 50 and 100

2.4.4. Acceptance Criteria

 1. Rozwiązanie jest rozwinięciem kodu z poprzedniego sprintu

 2. Rozwiązanie jest w katalogu dragon

 3. Rozwiązanie jest zapisane w lokalnym repozytorium (git commit)

 4. Rozwiązanie jest wypchnięta do centralnego repozytorium (git push)

2.4.5. Hints

 • from random import randint

 • randint(a, b) - random integer between a and b (inclusive!)

2.4.6. Solution

 • Zwróć uwagę, że to zepsuje Twoją zabawę i naukę

 • Solution