5.4. DataFrame Sample

 • .sample(n=5)

 • .sample(n=5, replace=True)

 • .sample(frac=.5)

 • .sample(frac=1/2)

 • .head(n=5)

 • .tail(n=5)

 • .first('5D') - works only on time series

 • .last('5D') - works only on time series

 • .reset_index(drop=True)

5.4.1. SetUp

>>> import pandas as pd
>>> import numpy as np
>>> np.random.seed(0)
>>>
>>>
>>> df = pd.DataFrame(
...   columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight'],
...   index = pd.date_range('1999-12-30', periods=7),
...   data = np.random.randn(7, 4))
>>>
>>> df
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.4.3. Tail

>>> df.tail(2)
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
>>> df.tail(n=1)
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.4.4. First

>>> df.first('Y')
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
>>> df.first('M')
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
>>> df.first('D')
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
>>> df.first('W')
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674

5.4.5. Last

>>> df.last('Y')
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
>>> df.last('M')
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
>>> df.last('D')
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
>>> df.last('W')
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.4.6. Sample

 • 1/4 is 25%

 • .05 is 5%

 • 0.5 is 50%

 • 1.0 is 100%

>>> np.random.seed(0)

n number or fraction random rows with and without repetition:

>>> df.sample()
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
>>> df.sample(2)
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
>>> df.sample(n=2, replace=True)
       Morning   Noon  Evening Midnight
1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
>>> df.sample(frac=1/4)
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
>>> df.sample(frac=0.5)
       Morning   Noon  Evening Midnight
2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

5.4.7. Reset Index

>>> np.random.seed(0)
>>> df.sample(frac=1.0).reset_index()
    index  Morning   Noon  Evening Midnight
0 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
1 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
2 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
3 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
4 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
5 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
6 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
>>> DATA = [
...   {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
...   {'sepal_length': 5.9, 'sepal_width': 3.0, 'petal_length': 5.1, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
...   {'sepal_length': 6.0, 'sepal_width': 3.4, 'petal_length': 4.5, 'petal_width': 1.6, 'species': 'versicolor'},
...   {'sepal_length': 7.3, 'sepal_width': 2.9, 'petal_length': 6.3, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
...   {'sepal_length': 5.6, 'sepal_width': 2.5, 'petal_length': 3.9, 'petal_width': 1.1, 'species': 'versicolor'},
...   {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
... ]
>>>
>>>
>>> df = pd.DataFrame(DATA)
>>>
>>> np.random.seed(0)
>>> selected = df.sample(frac=1/2)
>>> selected
  sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
5      5.4     3.9      1.3     0.4   setosa
2      6.0     3.4      4.5     1.6 versicolor
1      5.9     3.0      5.1     1.8  virginica
>>>
>>> selected.reset_index()
  index sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
0   5      5.4     3.9      1.3     0.4   setosa
1   2      6.0     3.4      4.5     1.6 versicolor
2   1      5.9     3.0      5.1     1.8  virginica
>>>
>>> selected.reset_index(drop=True)
  sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
0      5.4     3.9      1.3     0.4   setosa
1      6.0     3.4      4.5     1.6 versicolor
2      5.9     3.0      5.1     1.8  virginica

5.4.8. Assignments

Code 5.79. Solution
"""
* Assignment: DataFrame Sample
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 5 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Wczytaj dane z `DATA` jako `df: pd.DataFrame`
  2. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności
  3. Zresetuj index nie pozostawiając kopii zapasowej starego
  4. Zdefiniuj `result` z ostatnimi 10 wierszami
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> pd.set_option('display.width', 500)
  >>> pd.set_option('display.max_columns', 10)
  >>> pd.set_option('display.max_rows', 10)

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is pd.DataFrame, \
  'Variable `result` must be a `pd.DataFrame` type'

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
              Name    Country Gender                      Flights Total Flights Total Flight Time (ddd:hh:mm)
  557 Thomas Marshburn, M.D. United States  Man        STS-127 (2009), Soyuz TMA-07M (2012)       2           161:07:03
  558      Michael Baker United States  Man STS-43 (1991), STS-52 (1992), STS-68 (1994), S...       4           040:03:04
  559      Rick Husband United States  Man           STS-96 (1999), STS-107 (2003)       2           025:13:33
  560   Svetlana Savitskaya  Soviet Union Woman        Soyuz T-7 (1982), Soyuz T-12 (1984)       2           019:17:07
  561  Charles "Pete" Conrad United States  Man Gemini 5 (1965), Gemini 11 (1966), Apollo 12 (...       4           049:03:38
  562   Lawrence J. DeLucas United States  Man                   STS-50 (1992)       1           013:19:30
  563   Aleksandr Laveykin  Soviet Union  Man                 Soyuz TM-2 (1987)       1           174:03:25
  564      Owen Garriott United States  Man           Skylab 3 (1973), STS-9 (1983)       2           069:17:56
  565       Ivan Vagner     Russia  Man                 Soyuz MS-16 (2020)       1           145:04:14
  566    Yuri Malenchenko     Russia  Man Soyuz TM-19 (1994), STS-106 (2000), Soyuz TMA-...       6           826:09:22
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)


DATA = 'https://python3.info/_static/astro-database.csv'

# type: pd.DataFrame
result = ...


Code 5.80. Solution
"""
* Assignment: DataFrame Sample
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 5 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Wczytaj dane z `DATA` jako `df: pd.DataFrame`
  2. W danych kolumna "Order":
    a. określa kolejność astronauty/kosmonauty w kosmosie
    b. Czasami kilka osób leciało tym samym statkiem i ich numery powinny być takie same, a w danych jest `NaN`.
    c. Wypełnij brakujące indeksy stosując `df.ffill()`
  3. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności
  4. Zresetuj index nie pozostawiając kopii zapasowej starego
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is pd.DataFrame, \
  'Variable `result` must be a `pd.DataFrame` type'

  >>> pd.set_option('display.width', 500)
  >>> pd.set_option('display.max_columns', 10)
  >>> pd.set_option('display.max_rows', 10)

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
     Order      Astronaut   Type       Date  Spacecraft
  0   244   Donald McMonagle Orbital   28 April 1991    STS-39
  1    93    Georgi Ivanov Orbital   10 April 1979   Soyuz 33
  2   387     Rick Husband Orbital    27 May 1999    STS-96
  3   185    William Pailes Orbital  3 October 1985     51-J
  4   390    Jeffrey Ashby Orbital   23 July 1999    STS-93
  ..   ...         ...   ...        ...     ...
  578  277    Franco Malerba Orbital   31 July 1992    STS-46
  579   10     Leroy Cooper Orbital    15 May 1963   Faith 7
  580  359    Carlos Noriega Orbital    15 May 1997    STS-84
  581  192  Rodolfo Neri Vela Orbital 27 November 1985     61-B
  582  559 David Saint-Jacques Orbital  3 December 2018 Soyuz MS-11
  <BLANKLINE>
  [583 rows x 5 columns]
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)


DATA = 'https://python3.info/_static/astro-order.csv'

# type: pd.DataFrame
result = ...