1.1. Description

Python jest jednym z liderów na rynku języków programowania. Popularity of Programming Language Index plasuje go na pierwszym miejscu, RedMonk na drugim, a Tiobe Index na trzecim miejscu pod względem popularności i ilości wytwarzanego oprogramowania. Microsoft rozważa, czy z Pythona nie zrobić języka skryptowania arkuszy Excel. Środowiska akademickie, nie tylko informatyczne, kształcą nowe kadry, które posiadają umiejętność programowania w Python. Tendencja wzrostu jego popularności pozwala przypuszczać, że w ciągu kilku następnych lat stanie się niekwestionowanym liderem, tak, jak już to ma miejsce w branży Data Science i Machine Learning.

Zapraszam na szkolenie z zastosowania Python w analizie danych. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy e-learningowej i pokryje zagadnienia związane z:

  • wprowadzeniem do programowania w Python (moduł opcjonalny),

  • problematyką analizy numerycznej danych,

  • wprowadzeniem do ekosystemu narzędzi scipy,

  • ekstrakcją danych z różnych formatów (JSON, CSV, HTML, SQL),

  • wykorzystaniem bibliotek do analizy numerycznej (numpy, pandas),

  • tworzeniem i pracą z notebookami z Jupyter,

  • generowaniem wykresów i wizualizacją danych (matplotlib, plotly, bokeh, seaborn),

  • zagadnieniami wydajnościowymi.

  • podstawowym zastosowaniem biblioteki sklearn,

  • wprowadzeniem do machine learning.