1.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • tworzenie aplikacji w języku Python,

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,

 • tworzenie klas i obiektów,

 • modularyzacja oprogramowania,

 • użycie wywołań biblioteki standardowej,

 • tworzenie testów do pisanych funkcji,

 • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

 • dobre praktyki i standardy kodowania,

 • biblioteki do zastosowań naukowych i inżynieryjnych: scipy i inne

 • biblioteki do zastosowań numerycznych: numpy, pandas

 • biblioteki do wizualizacji danych: plotly, matplotlib, jupyter, superset

 • przegląd algorytmów ML z i bez nadzoru

 • biblioteki do uczenia maszynowego: scikit-learn

 • biblioteki do modelowania sieci neuronowych: keras, tensor-flow oraz pytorch