7.11. HTML GDP

7.11.1. Code

"""
>>> result.loc['Polska']
PKB     6.741270e+11
Ludność   3.842069e+07
PerCapita  1.754594e+04
Name: Polska, dtype: float64
"""

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt


pd.set_option('display.width', 200)
pd.set_option('display.max_columns', 15)
pd.set_option('display.max_rows', 100)
pd.set_option('display.min_rows', 100)
pd.set_option('display.max_seq_items', 100)


USD = 1

# PKB = 'https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego'
PKB = 'https://python3.info/_static/percapita-pkb.html'

# LUDNOSC = 'https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci'
LUDNOSC = 'https://python3.info/_static/percapita-ludnosc.html'

LUDNOSC_PANSTWA = {
  'Chińska Republika Ludowa': 'Chiny',
  'Korea Północna': pd.NA,
  'Republika Chińska': 'Tajwan',
  'Kuba': pd.NA,
  'Zachodni Brzeg': pd.NA,
  'Strefa Gazy': pd.NA}

LUDNOSC_COLUMNS = {
  'Państwo, obszar lub terytorium zależne': 'Państwo',
  '2018': 'Ludność'}


def clean(column):
  return (column
    .str.replace('\xa0', '')
    .str.replace(' ', ''))

pkb = (pd
  .read_html(PKB)[1]
  .rename(columns={'2021 r.': 'PKB'})
  .loc[:, ['Państwo', 'PKB']]
  .replace('b.d.', pd.NA)
  .dropna(how='any', axis='rows')
  .apply(clean)
  .astype({'PKB': 'int64'})
  .set_index('Państwo')
  .mul(1_000_000*USD))

ludnosc = (pd
  .read_html(LUDNOSC)[0]
  .droplevel(level=0, axis='columns')
  .rename(columns=LUDNOSC_COLUMNS)
  .loc[:, ['Państwo', 'Ludność']]
  .replace(LUDNOSC_PANSTWA)
  .set_index('Państwo')
  .query('index in @pkb.index')
  .apply(clean)
  .astype({'Ludność': 'int64'}))

result = (pkb
  .merge(ludnosc, left_index=True, right_index=True)
  .sort_index(ascending=True)
  .eval('PerCapita = PKB / Ludność'))

plot = (result
  .loc[:, ['PerCapita']]
  .round({'PerCapita': 1})
  .sort_values('PerCapita', ascending=False)
  .head(n=30)
  .plot(kind='bar', legend=True, grid=True, figsize=(16,10)))

# plt.show()
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt


PKB = 'https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_(parytet_si%C5%82y_nabywczej)'
LUDNOSC = 'https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci'
USD = 1


COUNTRIES = {
  'Chińska Republika Ludowa': 'Chiny',
  'Republika Chińska': 'Tajwan',
  # 'Strefa Gazy':'Zachodni Brzeg i Strefa Gazy',
  # 'Zachodni Brzeg': 'Zachodni Brzeg i Strefa Gazy',
  # 'Korea Północna': ''
  # 'Syria': ''
  # 'Kuba': ''
  # 'Zachodni Brzeg': ''
  # 'Strefa Gazy': ''
  # 'Polinezja Francuska': ''
  # 'Nowa Kaledonia': ''
  # 'Guam': ''
  # 'Curaçao': ''
  # 'Wyspy Dziewicze': ''
  # 'Jersey': ''
  # 'Wyspa Man': ''
  # 'Andora': ''
  # 'Bermudy': ''
  # 'Guernsey': ''
  # 'Kajmany': ''
  # 'Turks i Caicos': ''
  # 'Grenlandia': ''
  # 'Wyspy Owcze': ''
  # 'Mariany Północne': ''
  # 'Samoa Amerykańskie': ''
  # 'Sint Maarten': ''
  # 'Liechtenstein': ''
  # 'Brytyjskie Wyspy Dziewicze': ''
  # 'Saint-Martin[a]': ''
  # 'Monako': ''
  # 'Gibraltar': ''
  # 'Anguilla': ''
  # 'Wallis i Futuna': ''
  # 'Wyspy Cooka': ''
  # 'Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i ...': ''
  # 'Saint-Barthélemy[a]': ''
  # 'Montserrat': ''
  # 'Saint-Pierre i Miquelon': ''
  # 'Falklandy': ''
  # 'Svalbard': ''
  # 'Niue': ''
  # 'Tokelau': ''
  # 'Watykan': ''
  # 'Pitcairn': ''

}

pkb = (pd
  .read_html(PKB)[0]
  .rename(columns={'Kraj':'kraj', '2019':'pkb'})
  .loc[:, ['kraj', 'pkb']]
  .replace(regex=True, to_replace={
    'pkb': {'b.d': pd.NA, '\s':''},
    'kraj': {'\[2\]': ''}})
  .dropna()
  .set_index('kraj', drop=True)
  .astype('int')
  .convert_dtypes()
  .mul(1_000_000*USD))

ludnosc = (pd
  .read_html(LUDNOSC)[0]
  .droplevel(level=0, axis='columns')
  .rename(columns={'Państwo, obszar lub terytorium zależne':'kraj', '2022':'ludnosc'})
  .loc[:, ['kraj','ludnosc']]
  .replace(regex=True, to_replace={
    'kraj':COUNTRIES,
    'ludnosc':{'–': pd.NA, '\[3\]': '', '\s':''}})
  .set_index('kraj', drop=True)
  .dropna()
  .astype('int')
  .convert_dtypes())

per_capita = (pd
  .merge(left=pkb, right=ludnosc, left_index=True, right_index=True)
  .assign(per_capita=lambda df: df.pkb / df.ludnosc)
  .round(1)
  .convert_dtypes()
  .sort_values(by='per_capita', ascending=False))


plot_percapita = (
  per_capita
  .loc[:, 'per_capita']
  .sort_values(ascending=False)
  .head(n=10)
  .plot(
    kind='bar',
    title='PKB Per Capita',
    xlabel='Państwo',
    ylabel='PKB Per Capita',
    grid=False,
    legend=False,
    figsize=(16,10)))

plt.tight_layout()
plt.show()

7.11.2. Plots

../../_images/html-gdp-top10.png

Figure 7.9. Top 10 countries with highest Global Domestic Product Per Capita