1.1. About Agenda

 • Training course: 9:00 - 17:00

 • Lunch break: 13:15 - 14:00

 • 10 min break every one/one-and-half hour

1.1.1. Polish

 1. Biblioteki używane w analizie numerycznej i Data Science:

  • SciPy: wprowadzenie do ekosystemu narzędzi

  • Jupyter: instalacja, uruchamianie, korzystanie, LaTeX, zaawansowane opcje

  • Markdown: krótkie wprowadzenie do składni i możliwości

 2. Zagadnienia wydajnościowe:

  • Micro-benchmarking

  • Złożoność obliczeniowa i pamięciowa

  • Pamięć: Architektura RAM, kopiowanie i referencje

  • Techniki pracy z danymi większymi niż ilość RAMu

  • Generatory i Iteratory

  • Triki zwiększające wydajność

  • Skalowalność: X-Array, Dask, Polars

3: NumPy i analiza numeryczna:

 • Typy wbudowane i stałe: array, poly1d, nan, inf

 • Import i export danych, serializacja, łączenie, obsługiwane formaty, pliki binarne i tekstowe

 • Definiowanie tablic: tworzenie, generowanie, opis typu

 • Pseudolosowość: Problematyka, ziarno, sampling, tasowanie

 • Atrybuty tablic: typy danych, kształt, wielkość, rozmiar danych, osie

 • Wybieranie i iteracja: indeksacja, wycinanie, fancy indexing

 • Operacje na danych: operacje zwektoryzowane, funkcje uniwersalne, zmiana wymiarów, spłaszczanie

 • Manipulacja danymi: zaokrąglanie, przycinanie, wstawianie, wypełnianie, transpozycja, sortowanie

 • Arytmetyka: operacje arytmetyczne i macierzowe, wyznaczniki

 • Statystyka: ekstrema, wariancja, odchylenie standardowe, średnie, mody, kowariancje, korelacje

 • Logika: operatory, wybieranie, maski, where

 • Trygonometria: funkcje, konwersje, stałe

 • Wielomiany: współczynniki, miejsca zerowe, pierwiastki, dopasowanie wielomianów, arytmetyka, pochodne, całki