1.3. Certificate

Szkolenie obejmowało 28 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

 • tworzenie aplikacji sieciowych w języku Python,

 • tworzenie i korzystanie ze struktur danych

 • moduły sieciowe w bibliotece standardowej

 • Wykorzystanie protokołu HTTP i REST API

 • HTML Scrapping

 • Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV, Pickle

 • Framework webowy Django

 • Sieciowe wzorce projektowe

 • Omówienie komunikacji po protokołach SMTP, POP3, IMAP, SSH, FTP, DNS

 • Wykorzystanie Python do przetwarzania adresacji IPv4 and IPv6 oraz Interfejsów sieciowych

 • Wykorzystywanie bibliotek i frameworków sieciowych