2.2. The Zen of Python

import this

2.2.1. Most important rules

2.2.2. English

 • Explicit is better than implicit.

 • Simple is better than complex.

 • Readability counts.

 • Special cases aren't special enough to break the rules.

 • If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

2.2.3. Polish

 • Wyrażone wprost jest lepsze niż domniemane.

 • Proste jest lepsze niż złożone.

 • Czytelność się liczy.

 • Sytuacje wyjątkowe nie są na tyle wyjątkowe, aby łamać reguły.

 • Jeśli rozwiązanie jest trudno wyjaśnić, to jest ono złym pomysłem.

2.2.4. Full Text

2.2.5. English

 • Beautiful is better than ugly.

 • Explicit is better than implicit.

 • Simple is better than complex.

 • Complex is better than complicated.

 • Flat is better than nested.

 • Sparse is better than dense.

 • Readability counts.

 • Special cases aren't special enough to break the rules.

 • Although practicality beats purity.

 • Errors should never pass silently.

 • Unless explicitly silenced.

 • In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.

 • There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.

 • Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.

 • Now is better than never.

 • Although never is often better than right now.

 • If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

 • If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.

 • Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

2.2.6. Polish

 • Piękne jest lepsze niż brzydkie.

 • Wyrażone wprost jest lepsze niż domniemane.

 • Proste jest lepsze niż złożone.

 • Złożone jest lepsze niż skomplikowane.

 • Płaskie jest lepsze niż wielopoziomowe.

 • Rzadkie jest lepsze niż gęste.

 • Czytelność się liczy.

 • Sytuacje wyjątkowe nie są na tyle wyjątkowe, aby łamać reguły.

 • Choć praktyczność przeważa nad konsekwencją.

 • Błędy zawsze powinny być sygnalizowane.

 • Chyba że zostaną celowo ukryte.

 • W razie niejasności powstrzymaj pokusę zgadywania.

 • Powinien być jeden -- i najlepiej tylko jeden -- oczywisty sposób na zrobienie danej rzeczy.

 • Choć ten sposób może nie być oczywisty jeśli nie jest się Holendrem.

 • Teraz jest lepsze niż nigdy.

 • Chociaż nigdy jest często lepsze niż natychmiast.

 • Jeśli rozwiązanie jest trudno wyjaśnić, to jest ono złym pomysłem.

 • Jeśli rozwiązanie jest łatwo wyjaśnić, to może ono być dobrym pomysłem.

 • Przestrzenie nazw to jeden z niesamowicie genialnych pomysłów -- miejmy ich więcej!