1.2. Certificate

Szkolenie obejmowało 32 godziny wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

  • tworzenie aplikacji w języku Python,

  • tworzenie i korzystanie ze struktur danych,

  • tworzenie klas i obiektów,

  • użycie biblioteki standardowej i instalacja zewnętrznych,

  • tworzenie testów do pisanych funkcji,

  • TDD z wykorzystaniem unittest i doctest,

  • korzystanie z funkcji refaktoringu w środowisku IDE,

  • wykorzystanie Python w testowaniu,

  • podstawy systemów CI/CD i łączenia z Pythonem i Selenium,

  • dobre praktyki i standardy kodowania.