1.1. Agenda

 1. Wprowadzenie do języka Python:

  • konfiguracja środowiska

  • Uruchamianie kodu w środowisku IDE

  • Debugging i introspekcja

  • Uruchamianie testów (doctest, unittest)

  • Refactoring

  • konfiguracja i korzystanie z Jupyter

 2. Struktury danych oraz instrukcje podstawowe języka:

  • Typy wbudowane: liczby, łańcuchy znaków, listy, słowniki, krotki

  • Typy złożone

  • Przypisania

  • Instrukcje decyzyjne

  • Pętle

  • Czytanie plików

 3. Funkcje w języku Python:

  • Zastosowanie funkcji

  • Zwracanie i przekazywanie parametrów do/z funkcji

  • Funkcje parametryzowane, parametry pozycyjne, nazwane oraz * i **

 4. Programowanie obiektowe:

  • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym

  • Definiowanie klasy w języku Python

  • Przeciążanie operatorów

  • Dziedziczenie

  • Dataclass

  • Wyjątki: rodzaje, przechwytywanie, tworzenie własnych

 5. Jakość, testowanie i dobre praktyki:

  • PEP8 i PEP20

  • Doctest

  • Unittest

  • Wprowadzenie do TDD

  • Type Annotation

  • Wykorzystanie Pythona do automatyzacji testów

  • Continuous Integration i Delivery

  • Selenium

 6. Modularyzacja programu oraz korzystanie z bibliotek:

  • Najczęściej wykorzystywane moduły biblioteki standardowej

  • Virtualenv i separacja bibliotek

  • pip i pipenv

  • Instalacja bibliotek zewnętrznych

  • Tworzenie własnych modułów

  • Praca z systemem operacyjnym

  • Parsowanie argumentów i korzystanie z terminala

 7. Manipulacja i prezentacja danych:

  • Serializacja danych do formatu JSON, Pickle, XML oraz CSV

  • Operacje na bazach danych w języku Python

  • Generowanie interaktywnych wykresów oraz raportów za pomocą Matplotlib, Plotly i Jupyter

 8. Testowanie webaplikacji

  • Podstawy programowania sieciowego i HTTP w języku Python

  • Omówienie protokołu REST

  • Dobre praktyki tworzenia API

  • (opcjonalnie) tworzenie i korzystanie z narzędzia Swagger do dokumentacji API

  • (opcjonalnie) wstęp do Git

  • (opcjonalnie) wstęp do Django framework