1.2. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

 • tworzeniem i zarządzaniem połączeniami do bazy danych, bazami danych oraz tabelami,

 • tworzeniem modeli i obiektów ORM (SQLAlchemy),

 • podstawami języka SQL: CREATE, ALTER, SELECT, DROP, DELETE, TRUNCATE,

 • podstawami łączenia danych w SQL: LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN,

 • specyfikacją modeli z relacjami,

 • teorią normalizacji danych oraz postaciami normalnymi danych,

 • specyfikacją transakcji w SQL: BEGIN, ROLLBACK, COMMIT a także regułami ACID,

 • wydajnością i optymalizacją zapytań SQL oraz zapytań generowanych przez ORM,

 • migracją i wersjonowaniem schematu bazy danych,

 • tworzeniem testów: unittest, doctest a także debugging zapytań i pisania TDD,

 • korzystaniem z funkcji refaktoringu oraz debuggingu w środowisku IDE,

 • dobre praktyki i standardy projektu.