1.1. Agenda

 • Training course: 9:00 - 17:00

 • Lunch break: 13:15 - 14:00

 • 10 min break every one/one-and-half hour

1.1.1. Day 1

 • 15m - Welcome note, agenda, work organization

 • 60m - Prepare work environment: github, git, python, doctest

 • 30m - Entry test evaluating proficiency, skills and knowledge

 • 45m - Live coding solution and IDE demonstration: debugging, version control, refactoring, documentation, type annotations and Python syntactic sugars

 • 90m - Data conversion

 • 180m - Database: (SQL, insert, select, cursor, relations, indexes)

1.1.2. Day 2 i 3

 • 120 min - Object Relation Mapping

 • Wprowadzenie do systemów ORM

 • Założenia projektowe baz danych i optymalizacja przechowywania informacji

 • Typy normalizacji baz danych

 • Dobre praktyki projektowe

 • Modelowanie danych – SQLAlchemy

 • Tworzenie lokalnej bazy danych

 • Tworzenie kluczy głównych i pomocniczych

 • Tworzenie prostych tablic

 • Tworzenie relacyjnych tablic

 • Relacja: jeden do jeden

 • Relacja: jeden do wielu

 • Relacja: wiele do wielu

 • Usuwanie tablic

 • Zmiana schematu relacji tabel

 • Migracje i Przywracanie poprzedniej wersji bazy danych

 • Interakcja z bazą danych

 • Odczytywanie danych z tablic relacyjnych i nierelacyjnych

 • Edycja poszczególnych wartości/rekordów

 • Tworzenie zapytań z relacjami

 • Tworzenie podzapytań

 • Przekazywanie odpowiedzi zapytań do tablic pandas dataframe

 • Funkcje i analiza

 • Wykorzystanie podstawowych funkcji matematycznych dla wyselekcjonowanego zbioru danych

 • Funkcje generujące wykresy i statystyki

 • Wykorzystanie przypisanych funkcji Pythona zdeterminowanych przez użytkownika