1.4. Certificate

Szkolenie obejmowało 40 godzin wykładów oraz warsztatów i pokrywało zagadnienia związane z:

  • anotacją typów

  • zaawansowanym użyciem funkcji i elementów paradygmatu programowania funkcyjnego

  • dekoratorami klasowymi, funkcyjnymi i ze zmienną ilością argumentów

  • testowanie w języku Python

  • paradygmatem obiektowym, mechanizmy refleksji, dynamicznego typowania, Metaclass i Slots

  • protokołami: Iterator, Generator, Comprehension, Context Manager, Descriptor

  • zagadnienia wydajnościowe, profiling i mikrobenchmarking, moduły w C i C++

  • programowanie wielowątkowe, wieloprocesowe i asynchroniczne

  • konwencje programistyczne i dobre praktyki