2.3. Random About

2.3.1. random

Table 2.3. random

Function

Description

random.shuffle(list)

Randomize order of list (in place)

random.choice(list)

Single random element from a sequence

random.sample(list, k)

k random elements from list without replacement

2.3.2. Assignments

"""
* Assignment: Random Select Sample
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define `result: list[int]` with 6 random
    integers without repetition in range from 1 to 49 (inclusive)
  2. Use `random.sample()`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj `result: list[int]` z 6-oma losowymi
    i nie powtarzającymi się liczbami całkowitymi
    z zakresu od 1 do 49 (włącznie)
  2. Użyj `random.sample()`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> sorted(result)
  [3, 17, 25, 27, 32, 33]
"""

from random import sample, seed
seed(0)

# type: list[int]
result = ...

"""
* Assignment: Random Select Inner
* Complexity: medium
* Lines of code: 1 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Use only `random` module
  2. Set `random.seed(0)`
  3. Define `matrix: list[list[int]]` with generated
    16x16 random digits (0-9 inclusive)
  4. Define `result: int` with sum of inner 4x4 elements
  5. Inner matrix is exactly in the middle of outer
  6. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Używaj tylko modułu `random`
  2. Ustaw `random.seed(0)`
  3. Zdefiniuj `matrix: list[list[int]]` z wygenerowanymi
    16x16 losowymi cyframi (0-9 włącznie)
  4. Zdefiniuj `result: int` z sumą środkowych 4x4 elementów
  5. Środkowa macierz jest dokładnie w środku większej
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * random.randint()
  * randint(a,b) includes both end points a and b

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> result
  62
"""

DATA = [[6, 6, 0, 4, 8, 7, 6, 4, 7, 5, 9, 3, 8, 2, 4, 2],
    [1, 9, 4, 8, 9, 2, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 1, 5, 6, 5],
    [9, 3, 8, 7, 7, 8, 4, 0, 8, 0, 1, 6, 0, 9, 7, 5],
    [3, 5, 1, 3, 9, 3, 3, 2, 8, 7, 1, 1, 5, 8, 7, 1],
    [4, 8, 4, 1, 8, 5, 8, 3, 9, 8, 9, 4, 7, 1, 9, 6],
    [5, 9, 3, 4, 2, 3, 2, 0, 9, 4, 7, 1, 1, 2, 2, 0],
    [1, 8, 6, 8, 4, 8, 3, 3, 9, 6, 9, 4, 7, 7, 5, 1],
    [5, 9, 1, 7, 9, 5, 3, 3, 0, 4, 1, 3, 5, 2, 5, 6],
    [0, 1, 2, 3, 0, 9, 8, 9, 1, 0, 1, 3, 9, 9, 1, 6],
    [1, 5, 1, 0, 9, 0, 3, 2, 1, 7, 3, 0, 0, 8, 6, 9],
    [1, 4, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 0, 8, 7, 0, 9, 1, 6],
    [3, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 0, 2, 2, 5, 8, 4, 1, 9, 7],
    [2, 0, 7, 6, 9, 8, 4, 5, 6, 4, 2, 8, 0, 7, 1, 5],
    [0, 8, 4, 2, 3, 7, 5, 9, 4, 5, 9, 9, 2, 4, 6, 6],
    [1, 0, 9, 3, 5, 2, 3, 3, 7, 6, 9, 6, 0, 6, 9, 6],
    [0, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 8, 7, 8, 9, 0, 0, 7, 5, 4]]


# sum of inner 4x4 elements
# type: int
result = ...

../../_images/random-inner-sum1.png

Figure 2.1. Sum of inner elements