3.15. HTML Scrapping

3.15.1. BeautifulSoup

3.15.2. Example usage

3.15.3. Install

$ pip install BeautifulSoup4

3.15.4. Parser

Parser

Typical usage

Advantages

Disadvantages

Python's html.parser

BeautifulSoup(markup, "html.parser")

 • Batteries included

 • Decent speed

 • tolerant (as of Python 2.7.3 and 3.2.)

 • Not very tolerant (before Python 2.7.3 or 3.2.2)

lxml's HTML parser

BeautifulSoup(markup, "lxml")

 • Very fast

 • Tolerant

 • External C dependency

lxml's XML parser

BeautifulSoup(markup, "lxml-xml") BeautifulSoup(markup, "xml")

 • Very fast

 • The only currently supported XML parser

 • External C dependency

html5lib

BeautifulSoup(markup, "html5lib")

 • Extremely tolerant

 • Parses pages the same way a web browser does

 • Creates valid HTML5

 • Very slow

 • External Python dependency

3.15.5. Open

from bs4 import BeautifulSoup

with open("index.html") as file:
  html = BeautifulSoup(file, 'html.parser')

html.find(id='menubox').decompose()

3.15.6. Basic Usage

from bs4 import BeautifulSoup


html_doc = """
  <html><head><title>The Dormouse's story</title></head>
  <body>
  <p class="title"><b>The Dormouse's story</b></p>

  <p class="story">Once upon a time there were three little sisters; and their names were
  <a href="https://example.com/elsie" class="sister" id="link1">Elsie</a>,
  <a href="https://example.com/lacie" class="sister" id="link2">Lacie</a> and
  <a href="https://example.com/tillie" class="sister" id="link3">Tillie</a>;
  and they lived at the bottom of a well.</p>

  <p class="story">...</p>
"""

html = BeautifulSoup(html_doc, 'html.parser')

print(html.prettify())
# <html>
# <head>
#  <title>
#  The Dormouse's story
#  </title>
# </head>
# <body>
#  <p class="title">
#  <b>
#   The Dormouse's story
#  </b>
#  </p>
#  <p class="story">
#  Once upon a time there were three little sisters; and their names were
#  <a class="sister" href="https://example.com/elsie" id="link1">
#   Elsie
#  </a>
#  ,
#  <a class="sister" href="https://example.com/lacie" id="link2">
#   Lacie
#  </a>
#  and
#  <a class="sister" href="https://example.com/tillie" id="link2">
#   Tillie
#  </a>
#  ; and they lived at the bottom of a well.
#  </p>
#  <p class="story">
#   ...
#  </p>
# </body>
# </html>
html.title       # <title>The Dormouse's story</title>
html.title.name     # 'title'
html.title.string    # 'The Dormouse's story'
html.title.parent.name # 'head'
html.p         # <p class="title"><b>The Dormouse's story</b></p>
html.p['class']     # 'title'
html.a         # <a class="sister" href="https://example.com/elsie" id="link1">Elsie</a>

html.find_all('a')
# [<a class="sister" href="https://example.com/elsie" id="link1">Elsie</a>,
# <a class="sister" href="https://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>,
# <a class="sister" href="https://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>]

html.find(id="link3")
# <a class="sister" href="https://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>

3.15.7. Iterating over items

for link in html.find_all('a'):
  print(link.get('href'))

# https://example.com/elsie
# https://example.com/lacie
# https://example.com/tillie

3.15.8. Getting Page Text

html.get_text()
# The Dormouse's story
#
# The Dormouse's story
#
# Once upon a time there were three little sisters; and their names were
# Elsie,
# Lacie and
# Tillie;
# and they lived at the bottom of a well.
#
# ...

3.15.9. Assignments

3.15.9.1. Scrapping Iris

 • Assignment: Scrapping Iris

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 20 lines

 • Time: 21 min

English:

TODO: English Translation X. Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Za pomocą BeautifulSoup4 ze strony https://python3.info/_static/iris-dirty.csv pobierz dane zbioru Irysów.

 2. Parsując kod HTML oczyść dane.

 3. Skasuj pierwszy wiersz nagłówkowy.

 4. Kolumny nazwij: sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width, species

 5. Wyświetl dane w formacie listy dictów, kluczami mają być nazwy kolumn.

 6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

3.15.9.2. Scrapping EVA

 • Assignment: Scrapping EVA

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 100 lines

 • Time: 21 min

English:
TODO: English Translation

Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Na podstawie podanych URL:

 2. Skrapuj stronę wykorzystując BeautifulSoup4

 3. Przygotuj plik CSV z danymi dotyczącymi spacerów kosmicznych

 4. Spróbuj to samo zrobić za pomocą pandas.read_html():

  1. Podając jako parametr czwarty URL

  2. Dla częściowo sparsowanej strony, np. wyciągniętej tabelki

 5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść