Dragon Game

SetUp

>>> from random import seed; seed(0)
>>> from dragon import Dragon

Create

  • Smok przy tworzeniu ma nazwę

  • Smok przy tworzeniu podnosi błąd jeżeli nie ma nazwy

Stwórz smoka o nazwie "Wawelski":

>>> dragon = Dragon('Wawelski')

Smok przy tworzeniu wyświetla błąd jeżeli nie ma imienia:

>>> dragon = Dragon()
Traceback (most recent call last):
TypeError: Dragon.__init__() missing 1 required positional argument: 'name'

Health

  • Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia z zakresu 50 do 100

Ustawianie zakresu:

>>> Dragon.HEALTH_MIN = 50
>>> Dragon.HEALTH_MAX = 100

Smok przy tworzeniu ma losowe punkty życia:

>>> dragon = Dragon('Wawelski')
>>> dragon.health
98

Position

  • Smok przy tworzeniu może mieć ustawioną pozycję na ekranie

  • Smok w trakcie gry może zwrócić pozycję którą zajmuje

  • Smok w trakcie gry może być ustawiony w dowolne miejsce ekranu

Ustaw inicjalną pozycję smoka na x=50, y=100:

>>> dragon = Dragon('Wawelski', position_x=50, position_y=100)

Pobierz aktualną pozycję:

>>> dragon.get_position()
(50, 100)

Ustaw nową pozycję na x=10, y=20:

>>> dragon.set_position(x=10, y=20)