Dragon Game

SetUp

>>> from dragon import Dragon

Create

  • Smok przy tworzeniu ma nazwę

  • Smok przy tworzeniu podnosi błąd jeżeli nie ma nazwy

Stwórz smoka o nazwie "Wawelski":

>>> dragon = Dragon('Wawelski')

Smok przy tworzeniu wyświetla błąd jeżeli nie ma imienia:

>>> dragon = Dragon()
Traceback (most recent call last):
TypeError: Dragon.__init__() missing 1 required positional argument: 'name'